Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zobacz więcej

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wybierany jest co 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd wyłania ze swego grona prezydium zarządu. Zobacz więcej

W okresie od 2015 do 2018 roku Zarząd Główny stanowią:

Prezydium Zarządu:
Prezes Franciszek Wala
Wiceprezes Teresa Cebrowska
Wiceprezes Jerzy Koniecki
Skarbnik Łukasz Górka
Sekretarz Ryszard Gorycki

Członkowie:
Mariusz Andrzejewski
Jadwiga Architekt
Piotr Hans
Anna Karmańska
Aldona Kamela-Sowińska
Adam Kęsik
Waldemar Molenda
Rafał Wawrowski

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Okręgowych tj.:
prezes O/O w Bielsku-Białej Sabina Urbańska
prezes O/O w Bydgoszczy Stanisława Gudebska
prezes O/O w Częstochowie Joanna Nowowiejska-Fedecka
prezes O/O w Elblągu Zdzisław Gładki
prezes O/O w Gdańsku Jerzy Łopacki
prezes O/O w Gorzowie Wlkp. Łukasz Drewniak
prezes O/O w Katowicach Andrzej Młynarczyk
prezes O/O w Kielcach Halina Gąsior-Mikulska
prezes O/O w Koszalinie Danuta Buchowiecka
prezes O/O w Legnicy Władysław Iwanyniuk
prezes O/O w Łodzi Bożena Wilk
prezes O/O w Olsztynie Jolanta Bocheńska
prezes O/O w Opolu Sebastian Kuś
prezes O/W w Poznaniu  Wiktor Gabrusewicz
prezes O/O w Radomiu Urszula Kosior
prezes O/P w Rzeszowie Krzysztof Cieśla
prezes O/O w Suwałkach Teresa Kamińska
prezes O/O w Szczecinie Stanisław Hońko
prezes O/O w Toruniu Jerzy Czechowicz
prezes O/O we Włocławku Krystyna Urbaniak
prezes O/D we Wrocławiu Zbigniew Luty
prezes O/O w Zielonej Górze Bolesław Tatarzycki
 
Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Zobacz więcej

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Główna Komisja Rewizyjna
przewodniczący Ewa Komorowska
zastępca przewodniczącego Agnieszka Czarnecka
członek Bożena Pustelnik
członek Franciszek Plichta
członek Jadwiga Szafraniec
 
Główny Sąd Koleżeński
przewodniczący Andrzej Mucha
zastępca przewodniczącego Stanisław Mierzejewski
członek Elżbieta Bochenek
członek Stanisław Capała
członek Irena Furmanek
członek Marek Mazur
członek Aneta Lech