Na różnego rodzaju Zjazdach SKwP dużo mówi się o braku lub małej liczbie młodych ludzi w kręgach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Na początku 2012 roku zaplanowaliśmy działania mające na celu poszerzenie kręgu członków Stowarzyszenia o osoby młode, dopiero wchodzące do zawodu i nie tylko.

I tak w 2012 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne, które zapoczątkowało istnienie KLUBU KSIĘGOWEGO.

Głównym celem Klubu jest zainteresowanie młodych adeptów zawodu tajnikami praktyki rachunkowości i dziedzin pokrewnych. Dzięki uczestniczeniu w Kole osoby dopiero wchodzące do zawodu mają możliwość wzbogacić swoją wiedzę nabytą w szkole o praktyczne zagadnienia występujące w pracy księgowego, doradcy czy finansisty. Koło stara się wprowadzić młodych do zawodu, tak aby nie czuli się obco w gąszczu problemów stawianych przed osobami pracującymi w zawodzie.

Klub Księgowego zapewnia możliwość rozwoju, poszerzenia wiedzy praktycznej oraz zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi w rachunkowości, finansach i podatkach.

Klub Księgowego ma na celu:

 • rozpowszechnianie rachunkowości, jako systemu informacyjno-kontrolnego (od rachunkowości finansowej poprzez podatkową, branżowe do zarządczej),
 • przekazywanie wiedzy o międzynarodowych regulacjach dotyczących rachunkowości i podatków,
 • popularyzację zagadnień z zakresu analizy finansowej i finansów,
 • rozwiązywanie nurtujących pytań z zakresu rachunkowości i podatków,
 • zapoznanie się z programami komputerowymi wykorzystywanymi w pracy działu księgowości, jak i wspomagających zarządzanie.

Dodatkowym celem przyświecającym powstaniu Koła było skupienie młodych w jednej organizacji, dzięki czemu zostanie stworzona płaszczyzna do integracji młodych osób pochodzących z różnych uczelni, pracujących w różnych firmach i branżach, a mających podobne wykształcenie, doświadczenie i zainteresowania.

Dzięki uczestniczeniu w działaniach podejmowanych przez Koło Młodych Księgowych jego członkowie osiągają wiele pozytywnych korzyści. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • Możliwość podzielenia się swoim spostrzeżeniami i uwagami.
 • Okazja na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Cię problemy zawodowe.
 • Szansa pogłębienia swojej wiedzy dzięki zapraszanym prelegentom z wieloletnim doświadczeniem.
 • Sposób na zapoznanie się z nowymi przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.
 • Możność poznania procesu organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie.
 • Sprzyjająca okoliczność na zjednoczenie się z szeroką grupą osób mających kwalifikacje w zakresie rachunkowości, podatków i finansów.

Zapraszam wszystkich chętnych do wstąpienia w poczet członków Klubu Księgowego.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001

close