Każda osoba zajmująca się rachunkowością, jak również jednostka prowadząca rachunkowość lub zajmująca się usługowym jej prowadzeniem i postępująca zgodnie z zasadami zawartymi w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości", może zostać jego sygnatariuszem. Ma prawo złożyć oświadczenie o przyjęciu i stosowaniu kodeksu.

Oświadczenia te składa się do Zarządu Głównego Stowarzyszenia za pośrednictwem Oddziałów Okręgowych SKwP.

Po zarejestrowaniu oświadczenia stanie się sygnatariuszem kodeksu. Uzyska wówczas prawo do informowania o tym fakcie swoich partnerów i klientów, dla których bycie sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości" będzie rękojmią rzetelnego i etycznego działania.

Oświadczenia nie składają członkowie zwyczajni oraz zwyczajni-dyplomowani księgowi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którzy są sygnatariuszami kodeksu z racji członkostwa w SKwP.

Zachęcamy do zapoznania się z „Kodeksem zawodowej etyki w rachunkowości" i zostania jego sygnatariuszem.

Złożenie deklaracji sygnatariusza oraz uzyskanie poświadczenia jest bezpłatne. Deklaracje można złożyć osobiście w SKwP Oddział Okręgowy w Opolu lub wysłać pocztą na adres: ul. Kołłątaja 11/44, 45-064 Opole.

 

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001

close