Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu
okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Zobacz więcej

Zarząd Oddziału Okręgowego w Opolu kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Opolszczyzny. Wybierany jest co 4 lata przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona prezydium zarządu oddziału. Zobacz więcej

W okresie od 2019 do 2022 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Opolu stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes  Sebastian Kuś
Wiceprezes  Zofia Kampczyk
Wiceprezes  Tomasz Talar
Sekretarz  Krystyna Haładewicz
Skarbnik  Anna Kuśnierz

Członkowie:

 Członek  Barbara Hain
 Członek  Krystyna Szewczyk

Okręgowa komisja rewizyjna:

Powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Genowefa Kucik
Z-ca Przewodniczącego Klaudia Mika
Członek Jerzy Kleman

Okręgowy sąd koleżeński:

Rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Marek Wacław
Z-ca Przewodniczącego Danuta Łubińska
Członek Maria Mongiało
ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BOŚ 28 1540 1229 2055 4602 3016 0001