Opolski Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powstał w 1957 r. Jest organizacją społeczno- zawodową, zajmującą się w szczególności edukacją szerokich rzesz pracowników ekonomiczno- finansowo- księgowych, menedżerów i kierowników podmiotów gospodarczych w przedmiocie:

  • Rachunkowości
  • Finansów
  • Systemu podatkowego
  • Ubezpieczeń społecznych
  • Analizy działalności gospodarczej
  • Badania sprawozdań finansowych

Działalność szkoleniowa organizowana jest w formie kursów i konferencji.

Wykładowcami i prelegentami szkoleń są pracownicy nauki i wybitni specjaliści - praktycy, gwarantujący wysoki poziom nauczania i aktualność przekazywanej wiedzy fachowej i zawodowej. Absolwenci i uczestnicy naszych zajęć szkoleniowych cieszą się opinią znakomitych fachowców i pełnią kierownicze funkcje w służbach finansowo- księgowych i ekonomicznych.

Przy oddziale działa również Punkt Konsultacyjny, który udziela ustnych porad i konsultacji członkom zwyczajnym i wspierającym w przedmiocie zagadnień, o których mowa powyżej.

Oddział Okręgowy w Opolu, zajmuje się w szczególności edukacją z zakresu rachunkowości, finansów, systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych, analizy działalności gospodarczej oraz badania sprawozdań finansowych, a także wielu innych.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001