Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.12.2023-19.12.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
dzienne
Opłata:
600,- zł od osoby
500,- zł Cena dla firm zgłaszających więcej niż 1 osobę na kurs
05.12.2023 Wtorek ONLINE 16.30-19.45
07.12.2023 Czwartek ONLINE 16.30-19.45
12.12.2023 Wtorek ONLINE 16.30-19.45
14.12.2023 Czwartek ONLINE 16.30-19.45
19.12.2023 Wtorek ONLINE 16.30-19.45

CEL

Przedmiotem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z prawidłowym zatrudnianiem cudzoziemców na terenie RP.

UCZESTNICY KURSU

Kurs właściwy dla pracowników działów kadrowo – płacowych, osób zajmujących się legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie RP, prowadzących dokumentację pracowniczą, dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców.

PROGRAM

 •  Procedury prawne i administracyjne dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP.
 • Rodzaje tytułów pobytowych.
 • Cudzoziemiec zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
 • Rodzaje zezwoleń na pracę na terenie RP.
 • Zezwolenia na pracę sezonową(zakres podmiotowy, przedmiotowy, procedury).
 • Zezwolenia na pracę – typy zezwoleń, jednolite zezwolenia na pobyt i pracę, modyfikacje zezwoleń na pracę. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, ramy czasowe zezwoleń.
 • Formy zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP i poza terytorium RP.
 • Zatrudnienie pracownicze – kodeksowe i cywilnoprawne.
 • Wynagrodzenie cudzoziemca.
 • Obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej cudzoziemca.

ILOŚĆ GODZIN

20 godzin lekcyjnych

TRYB ZAJĘĆ

 • system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Kurs w trybie on-line, (tzw. webinar) będzie realizowany poprzez platformę clickmeeting.com lub microsoft teams. Każdy uczestnik otrzyma link z dostępem do platformy. Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Uczestnicy będą mogli kontaktować się z wykładowcą zadając pytania online lub na czacie.

ZAKOŃCZENIE KURSU

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Płatność za kurs:

Prosimy nie uiszczać opłaty za kurs do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty .

Rezygnacja z kursu:

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu - organizator potrąca z wpłaconej zaliczki kwotę 10 % ceny za dany kurs.

c) rezygnacja w trakcie trwającego kursu  - organizator potrąca z wpłaconych zaliczek kwotę w wysokości 10% ceny za kurs oraz proporcjonalnie kwotę za przeprowadzone do dnia rezygnacji zajęcia na kursie. (liczoną wg wzoru: cena kursu/ilość godzin zajęć na kursie x ilość zrealizowanych zajęć).  Jeżeli wpłacone do dnia rezygnacji zaliczki nie pokrywają ww kwoty, uczestnik powinien dokonać zapłaty brakującej części.

Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP O/O w  Bydgoszczy

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001