Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
listopad/grudzień
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
630,- zł od osoby
600,- zł Cena dla członków
600,- zł Cena dla firm zgłaszających więcej niż 1 osobę na szkolenie
Zapisz się

 

Cel szkolenia:

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy na temat funkcjonowania i praktycznej umiejętności prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Kurs kierowany jest do osób nie posiadających do tej pory doświadczenia, ani wiedzy na temat prowadzenia PKPIR, program został opracowany tak, aby uczestnik zapoznał się z zasadami prowadzenia PKPIR i zdobył podstawowe, bazowe umiejętności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

Sylwetka słuchacza:

Słuchaczem kursu  może być osoba:

 1. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 2. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 3. rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.
 4. posiadająca komputer/laptop z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie obejmuje 18 godzin lekcyjnych i realizowany jest podczas 3 spotkań po 6 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się w trybie online za pośrednictwem platformy edukacyjnej zapewniającej bezpośredni kontakt z wykładowcą.

Udział w szkoleniu nie wymaga instalacji aplikacji. Po potwierdzenie rozpoczęcia szkolenia i dokonaniu zapłaty uczestnicy otrzymają wiadomość email z linkiem i hasłem, aby przyłączyć się do szkolenia.

 

Prowadzący:

Jadwiga Ejfler - właścicielka biura rachunkowego ZYSK, wykładowczyni rachunkowości w SKwP Opole, troskliwa i opiekuńcza przewodniczka na szlaku zdobywania pierwszych księgowych doświadczeń:)

 

 

 

 

Plan nauczania: 

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów - 18 godzin.

I.Informacje ogólne:

 1. Podstawy prawne
 2. Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR
 3. Obowiązki ciążące na podmiotach prowadzących KPiR

II.Podstawy zapisów w KPiR:

 1. Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów w KPiR
 2. Terminy zapisów w KPiR (metoda kasowa, memoriałowa)

III. Budowa KPiR:

 1. Ewidencja przychodów – kolumny 7, 8 i 9 KPiR
 2. Ewidencja zakupów towarów handlowych i materiałów – kolumny 10 i 11 KPiR
 3. Ewidencja pozostałych kosztów funkcjonowania podmiotu – kolumny 12,13 i 14 KPiR

IV.Ewidencja VAT do KPiR:

 1. Ewidencja zakupu VAT
 2. Ewidencja sprzedaży VAT
 3. Sporządzenie deklaracji JPK_V7

V.Dodatkowe ewidencje przy KPiR – lista płac, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, kasa fiskalna (wydruki), ewidencje zwrotów i pomyłek itp.

VI.Ustalenie na podstawie wpisów do KPiR zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy.

VII. Zamknięcie roku w KPiR:

 1. Spis z natury
 2. Zamknięcie roku i ustalenie dochodu za rok podatkowy
 3. Przechowywanie dokumentów i KPiR

Efektem kształcenia będzie:

 1. zdobycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 2. zdobycie wiedzy na temat zasad rozliczania przychodów i kosztów,
 3. zdobycie umiejętności praktycznego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w PKPIR,
 4. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 5. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Obok wiedzy i umiejętności osoba realizująca kurs udoskonala również kompetencje personalne i społeczne, co w szczególności oznacza, że:

 1. ma świadomość potrzeby ustawicznego poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności,
 2. rozumie podstawowe zasady etycznego zachowania się w działalności gospodarczej i zawodowej,
 3. potrafi zidentyfikować zagrożenia wynikające ze złamania zasad etyki zawodowej oraz przepisów prawa podatkowego,
 4. rozumie potrzebę komunikowania się w zespole i z kierownictwem w razie wątpliwości, niejasności, braku wiedzy czy umiejętności wymaganych w wykonywanych pracach.

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu są obecności  na 100 % godzin lekcyjnych (tj. obecności na wszystkich spotkaniach). Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z aktualnym  wzorem wynikającym z Rozporządzenia MEN. Zaświadczenie wydawane jest przez Oddział Okręgowy SKwP w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:
- materiały szkoleniowe
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001