Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.02.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
430,- zł od osoby
410,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

Wyliczanie wynagrodzeń
8 godz. lekcyjnych

Termin szkolenia: 21 lutego 2024 r.
godz. 9:00- 15:30- ONLINE

 

Wykładowca:
Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Program:

  1. Wynagrodzenie za część miesiąca:

-zachorowanie w trakcie miesiąca,

-obliczanie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie absencji w pracy,

-wynagrodzenie miesięczne po zmianie etatu,

-zmiana terminu wynagradzania.

  1. Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca:

-obliczanie wynagrodzenia w miesiącu zmiany,

-ustalenie wynagrodzenia po zmianie w razie absencji w pracy,

-wynagrodzenie miesięczne po zmianie etatu,

-zmiana terminu wynagradzania.

  1. Wynagrodzenie urlopowe:

-przyjmowane składniki do obliczenia podstawy urlopowej,

-sposób obliczenia urlopu,

-obliczanie wynagrodzenia urlopowego w czasie  choroby pracownika przez część miesiąca,

-wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy,

-zwolnienia mniej korzystne.

  1. Ekwiwalent za urlop:

-obliczanie ekwiwalentu,

-uwzględnianie ryczałtów w podstawie ekwiwalentu,

-podstawa ekwiwalentu za urlop w razie choroby,

-podstawa i dopełnienie ekwiwalentu.

  1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:

-nadgodziny w rozkładowych dniach pracy,

-kompensowanie nadgodzin dobowych,

-dopuszczalność wypłaty dodatków za pracę w wolną sobotę z powodu nieuzgodnienia terminu innego dnia wolnego,

-wykorzystanie czasu wolnego za nadgodziny a poziom wynagrodzenia,

-ustalenie godzin nadliczbowych – sposoby wyliczania przy różnych systemach wynagradzania.

  1. Ryczałty dla pracowników:

-ryczałt za nadgodziny i za pracę w porze nocnej,

-ryczałt za używanie prywatnego samochodu służbowego,

-ZUS od prywatnych jazd służbowym samochodem,

-ryczałty zwolnione z ZUS.

  1. Odprawy i odszkodowania.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:
-udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
-materiały szkoleniowe,
-zaświadczenie o ukończeniu zajęć.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

(...)

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP O/O w  Gorzowie Wlkp.

Zapraszamy!

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001