Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.08.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
330,- zł od osoby
310,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 8 sierpnia 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

OPIS

Zapraszamy serdecznie pracowników działów księgowości oraz wszystkich zainteresowanych na szkolenie poświęcone tematyce kosztów uzyskania przychodów, podczas którego na praktycznych przykładach zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z tą trudną i złożoną tematyką. Kiedy dany wydatek może być kosztem, jak należy go udokumentować, czy jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim, kiedy trzeba skorygować koszty, co z kosztami pracowniczymi i czy w końcu rozstrzygnięto kwestie reklamy i reprezentacji w kosztach podatkowych? Wszystkie zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodów zostaną omówione w kontekście zmian w ustawach o CIT/PIT/VAT obowiązujących od 2019/2020 r. a w szczególności zagadnień białej listy podatników vat, split payment, płatności gotówkowych oraz tzw. kosztów samochodowych.

PROGRAM

 • Zmiany dotyczące kosztów podatkowych w latach 2022/2023:
  • Składka zdrowotna w kosztach uzyskania przychodów u podatników liniowych
  • Zakaz amortyzacji podatkowej budynków i lokali mieszkalnych w CIT i PIT
  • Koszty finansowania dłużnego po zmianach.
  • Płatności między przedsiębiorcami 8.000 zł i płatności od konsumenta 20.000 zł –– jakie zmiany wprowadzić w firmie, by przygotować się na wejście w życie regulacji przesuniętych na 2023 r.?
  • Problematyczne koszty podatkowe w CIT Estońskim (wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, ukryte zyski, reprezentacja, darowizny, jakich wydatków należy unikać?)
  • Pakiet zupełnie nowych ulg w CIT i PIT pozwalających na odliczenie od podstawy opodatkowania różnych rodzajów powszechnych wydatków ujmowanych w kosztach firmy (ulga na marketing, na robotyzację, na wprowadzenie produktu na rynek, na kształcenie pracowników, na sport, na terminale płatnicze, na ekspansję i inne) – czyli wydatki firmowe jednocześnie w kosztach + odliczane od dochodu.
 • Biała lista podatników VAT/ split payment oraz płatności gotówką i ich wpływ na rozliczanie kosztów uzyskania przychodów od 2023 roku.
 • Ulga na złe długi po zmianach w 2023 r.
 • Samochód osobowy w spółce opodatkowanej CIT-em estońskim 2023
  • Stosowanie ustawy o rachunkowości i brak limitów dotyczących wartości samochodu
  • Samochody dla udziałowców – kwestia tzw. ukrytych zysków i ich opodatkowanie na bieżąco
  • Samochody służbowe pracowników i ich opodatkowanie jako wydatków nie związanych z działalnością gospodarczą.
 • Koszty uzyskania przychodów związane z użytkowaniem samochodów osobowych „w firmie” w 2023 roku:
  • 100, 75 lub 20 % kosztów eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów – problemy praktyczne.
  • Wzrost cen samochodów i częstsze stosowanie proporcji „150 tys. zł” (leasing, najem, amortyzacja)
  • Samochód w firmie w 2023 r. – koniec z wykupem prywatnym i co dalej?
  • Sprzedaż samochodu w 2023 r. – podatek i składka zdrowotna.
  • Zmiany w ryczałcie z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
 • Koszty uzyskania przychodów w podatku CIT/PIT: rodzaje kosztów i praktyczne zagadnienia związane z korektą kosztów podatkowych:
  • związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym,
  • dokumentowanie wydatków i szczególna rola tzw. „podkładek księgowych”
  • „podatek u źródła” jako KUP w kontekście zagadnień związanych z zakupem usług od podmiotów zagranicznych.
  • Dokumentowanie nabycia tzw. „usług niematerialnych”
  • Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • Reklama i reprezentacja a koszty uzyskania przychodów (z uwzględnieniem najnowszych poglądów Ministra Finansów z 2019-2022 r.):
  • jak rozróżnić reklamę od reprezentacji?,
  • korzystne stanowisko MF w sprawie posiłków z kontrahentami – jak zastosować je w praktyce?,
  • upominki dla kontrahentów,
  • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń produktowych,
  • organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych dla kontrahentów,
  • udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych.
  • rola dowodów wykonania usług niematerialnych (np. promocyjnych, doradczych) w celu zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych,
  • konkursy z nagrodami,
  • istota regulaminu sprzedaży premiowej – jak go napisać?,
  • nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów a ryzyko reprezentacji

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

(...)

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP O/O w  Bydgoszczy

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001