Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków O/O w Opolu i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

  • 12 czerwca 2024 r., od godz. 09.00 do 15.00 (7 godz. lek.),
  • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy Teams.

WYKŁADOWCA

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

PROGRAM

1. Praca w godzinach nadliczbowych: wyjaśnienie pojęć i omówienie orzecznictwa.
2. Nadgodziny kadry zarządzającej.
3. Godziny nadliczbowe: przekroczenie dobowej normy czasu pracy, przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy.
4. Święto przypadające w sobotę.
5. Kwalifikowanie godzin racy pracownika niepełnoetatowego.
6. Sposób określenia limitu godzin w umowie o pracę pracownika zatrudnionego na niepełny etat.
7. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych- zasady udzielania. Z inicjatywy pracodawcy i pracownika.
8. Wzory dokumentów obligatoryjnych.
9. Modyfikacja obowiązującego harmonogramu ze względu na pracę w nadgodzinach.
10. Czas wolny za prace w niedzielę i święto lub inny dzień wolny od pracy.
11. Choroba lub urlop w dzień wolny udzielony w zamian za pracę w wolna sobotę, niedzielę lub święto.
12. Wpływ odbioru godzin na wynagrodzenia pracownika.
13. Rekompensata dodatkowej pracy niepłenoetatowaca.
14. Wynagrodzeni za godziny nadliczbowe- termin wypłaty normalnego wynagrodzenie i dodatków. Stanowisko GIP i Ministerstwa.
15. Czas wolny na część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu.
16. Ryczałty za noce lub nadgodziny.
17. Zasady rekompensaty dyżurów pełnionych przez pracowników.
18. Czy pracownik może być stratny finansowo wskutek skorzystania z dnia wolnego?
19. Czas pracy w treści przepisów wewnątrzzakładowych.
20. Obowiązki pracodawcy : obwieszczenie o czasie pracy w sytuacji braku regulaminu pracy: obligatoryjna i rekomendowana treść, sposób poinformowania pracowników, termin przekazania.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email o dokonanie przedpłaty.

Rezygnacja z szkolenia:

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  szkolenia@opole.skwp.pl lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

§ 6

(…)

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych lub zostanie zobowiązany do zapłaty na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

 

Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP O/O w Gorzowie Wlkp.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001