Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.06.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
350,- zł od osoby
330,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

WYKŁADOWCA : Barbara Pawełko – Czajka: Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. z Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.

 

PROGRAM SZKLENIA:

1. Polski Ład 2022 – podsumowanie dotychczasowych zmian.

2. Kolejne zmiany od 1 VII 2022:

• likwidacja ulgi dla klasy średniej
• nowa skala podatkowa 12%
• PIT-2 czyli nowe rozwiązania dotyczące stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej
• Zwolnienie z obowiązku poboru zaliczki na podatek
• Przywrócenie ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci
• Zasady zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
• Doprecyzowanie zasad rezygnacji przez podatnika ze stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodu
• Zasady składania oświadczeń płatnikom przez podatników
• Rozszerzenie ulg podatkowych o zasiłek macierzyński
• Nowe zasady odliczania składek na rzecz związków zawodowych
• Likwidacja mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku 2022
• Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym prokurentów

3. Przykładowe listy płac Warsztaty

 • Lista płac dla pracownika w wieku do 26 lat – ulga „zerowy PIT dla młodych”

Lista płac pracownika

Lista płac zleceniobiorcy

Lista płac cudzoziemca.

 • Lista płac - ulga dla emeryta
 • Lista płac-ulga dla rodzin
 • Lista płac-ulga na powrót
 • Lista płac-wniosek o niestosowanie KUP
 • Lista płac dla pracownika, którego przychody są opodatkowane, ale zwolnione ze składek ZUS
 • Lista płac dla pracownika, którego przychody są zwolnione z podatku, ale oskładkowane
 • Lista płac - świadczenie z ZFŚS
 • Lista płac dla pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
 • Lista płac dla pracownika, który przekroczył pierwszy próg podatkowy
 • Lista płac dla pracownika, który przekroczył limit 30-krotności składek ZUS.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001