Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04.10.2023 - 12.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
880,- zł od osoby
850,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 04, 05, 11 i 12 października 2023 r od godz. 16.30 do 19.45 - szkolenie czterodniowe
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 28 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

PROGRAM

 • Zasady podatku VAT i podstawowe pojęcia.
 • Definicja podatnika i działalności gospodarczej
 • Czynności podlegające opodatkowaniu.
 • Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
  • dostawa towarów,
  • świadczenie usług,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
  • eksport i import towarów
  • import usług.
 • Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł.
 • Wyłączenia ze zwolnienia
 • Rejestracja podatnika VAT. Biała lista podatników.
 • Podatek należny Obowiązek podatkowy.
  • terminy powstania obowiązku podatkowego.
   • transakcje krajowe
   • transakcje międzynarodowe
  • rozliczenie metodą kasową.
  • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
  • korekty podatku należnego
 • Przeliczanie kursów dla potrzeb podatku VAT
 • Stawki podatku VAT
 • Mechanizm podzielonej płatności – obowiązkowy i dobrowolny. Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT.
 • Podatek naliczony.
 • podstawowe zasady i terminy odliczania podatku VAT
 • sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego.
 • zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT.
 • dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT.
 • rozliczanie pojazdu samochodowego
 • korekty podatku naliczonego – niebezpieczeństwa..
 • faktura od podmiotu nieistniejącego i niezarejestrowanego – różnice
 • Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika
 • Zwroty w podatku VAT: terminy i warunki
 • Proporcja
 • Nowe zasady wystawiania faktur – Krajowy System eFaktur – zagrożenia w biurze rachunkowym
  • rodzaje faktur: papierowa, elektroniczna, ustrukturyzowana
  • podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury.
  • faktury zaliczkowe
  • terminy wystawiania faktur.
  • faktury i noty korygujące.
  • anulowanie faktury.
 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:
  • jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży, kiedy dokument wewnętrzny
  • ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt, w tym ustrukturyzowanych
  • faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji sprzedaży
  • istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża
 • księgowanie ulgi na złe długi – wierzyciel
 • Ewidencja sprzedaży a plik JPK_V7.
  • co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13. Świadczenia kompleksowe.
   • paliwa, oleje, odpady i inne towary z załącznika nr 15.
   • jak raportować sprzedaż samochodów, części samochodowych i innych pojazdów;
   • handel metalami a oznaczenia;
   • nieruchomości;
   • usługi niematerialne: doradztwo, reklamowe i marketingowe, zarządzania, inne.
   • usługi transportowe i gospodarka magazynowa.
 • wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
 • oznaczanie procedur – co się kryje pod poszczególnymi symbolami: SW, EE, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
 • transakcje z podmiotami powiązanymi (TP).
 • Kasy fiskalne jako szczególny rodzaj ewidencji sprzedaży – zmiany w 2022 r. w ramach Nowego Ładu
 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:
  • jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem zakupu, kiedy dokument wewnętrzny
  • ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt w tym , w tym ustrukturyzowanych
  • noty korygujące a system KSeF
  • faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji zakupów

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

(...)

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP O/O w  Bydgoszczy

 

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001