Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12.05.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
300,- zł od osoby
280,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 12 maja 2022 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Kacper Sołoniewicz - adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej z siedzibą w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT i VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

OPIS

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad rozliczenia podatkowego transakcji sprzedaży nieruchomości na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT

PROGRAM

Sprzedaż nieruchomości – działalność gospodarcza, czy zarząd majątkiem prywatnym?

 • Czy sprzedając nieruchomości należy zarejestrować działalność gospodarczą?
 • Czy sprzedając nieruchomości należy rozpoznać przychód z działalności gospodarczej?
 • Czy sprzedając nieruchomość należy zarejestrować się na VAT?
 • Jakie kryteria mają znaczenie przy dokonywaniu kwalifikacji?

Podatek dochodowy – sprzedaż prywatna

 • Zasady ustalania przychodu podatkowego.
 • Zasady ustalania kosztów podatkowych, dla nieruchomości nabytej w drodze:
  • umowy sprzedaży (zakup),
  • umowy darowizny,
 • Możliwość powiększenia kosztów nabycia o wskaźnik INFLACJI.
 • Stawki podatku.
 • Deklaracja podatkowa.

Ulga mieszkaniowa

 • Jak działa ulga mieszkaniowa i komu przysługuje?
 • Mechanizm stosowania ulgi – jak obliczyć kwotę zwolnioną od podatku?
 • Własne cele mieszkaniowe – jakie wydatki pozwolą na niezapłacenie podatku?
  • Zakup nowego mieszkania/domu.
  • Remont i wyposażenie lokalu.
  • Zakup działki.
  • Spłata kredytu.
 • Ile czasu ma podatnik na wydatkowanie środków?
 • Czy będąc już właścicielem lokalu mieszkalnego można skorzystać z ulgi?
 • Czy umowa z deweloperem pozwoli na skorzystanie z ulgi?
 • Czy w ramach ulgi można spłacić kredyt hipoteczny obciążający zbywane mieszkanie?

Podatek dochodowy i składka zdrowotna – sprzedaż firmowa

 • Zasady ustalania przychodu dla podatnika na skali podatkowej / podatku liniowym / ryczałcie.
 • Koszty uzyskania przychodu – jakie wydatki podatnik może zaliczyć do kosztów odpłatnego zbycia?
 • Zasady ustalenia składki zdrowotnej od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 • Sprzedaż nieruchomości przez spółkę jawną lub cywilną – jak prawidłowo ustalić źródło przychodu?

Dostawa nieruchomości na gruncie podatku VAT – opodatkowanie czy zwolnienie?

 • Jak opodatkować dostawę gruntu niezabudowanego / zabudowanego?
 • Jak opodatkować dostawę lokalu (budynku)?
 • Sprzedaż lokalu (budynku) używanego – kiedy znajdzie zastosowanie zwolnienie związane z tzw. pierwszym zasiedleniem?
 • Korekta VAT naliczonego w związku ze zwolnieniem dostawy lokalu (budynku) od podatku VAT.
 • Czy sprzedaż drogi wewnętrznej jest opodatkowana VAT?
 • Jaką stawkę VAT zastosować przy dostawie budynku mieszkalnego?
 • Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego z wyposażeniem jest opodatkowana tą samą stawką VAT?
 • Czy dostawa budynku mieszkalnego wykorzystywanego na cele firmowe jest opodatkowana preferencyjną stawką VAT?
 • Zorganizowana część przedsiębiorstwa w obrocie nieruchomościami, czyli jak wyłączyć dostawę spod działania ustawy o VAT?
 • Brak prawa do odliczenia VAT przy błędnej kwalifikacji podatkowej transakcji – sposoby na minimalizowanie ryzyka.

Najnowsze orzecznictwo podatkowe dotyczące dostawy nieruchomości

 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2022 r. nr DD2.8202.5.2020 – spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość jako własny cel mieszkaniowy.
 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 13 października 2021 r. nr DD2.8202.4.2020 – określenie wydatków remontowych poniesionych na własny cel mieszkaniowy.
 • Wybrane interpretacje indywidualne Dyrektora KIS i orzeczenia WSA oraz NSA.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001