Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
30.06.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
300,- zł od osoby
280,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

Naliczanie listy płac od 01.07.2022r.

30 czerwca 2022 roku;  godz. 09:00

Szkolenie online 7 godzin lekcyjnych

 

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac.

Prowadząca – Pani Danuta Sowa - specjalista w zakresie kadr i płac z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, wykładowca SKwP.

 

Program szkolenia: 

 1. Zmiana skali podatkowej i wpływ na rozliczanie przychodów w 2022 r.
 2. Zaliczka na podatek dochodowy w 2022 r.
 3. Kwota zmniejszająca podatek.
 4. Zaliczka na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
 5. Wspólne opodatkowanie a kwota wolna w 2022 r.
 6. Termin złożenia oświadczenia PIT-2.
 7. Koszty uzyskania przychodu w 2022 r.
 8. Pobór zaliczki na podatek dochodowy.
 9. Rozliczenia wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r. na liście płac.
 10. Schemat rozliczania wynagrodzeń.
 11. Wynagrodzenie i zasiłek w miesiącu.
 12. Wynagrodzenie chorobowe.
 13. Kwota wolna od potrąceń od 1 lipca 2022 r.
 14. Wynagrodzenie bez uwzględnienia kwoty zmniejszającej.
 15. Kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu.
 16. Pracownik uczestnik PPK.
 17. Zasiłek opiekuńczy.
 18. Wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe i zasiłek.
 19. Rozliczenie wynagrodzenia z dwóch zawartych umów z pracownikiem.
 20. Pomniejszenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki w 2022 r.
 21. „Hipotetyczny” podatek a obniżenie składki zdrowotnej .
 22. Wynagrodzenie za pracę i 50% KUP.
 23. Przekroczenie progu dochodu a obniżenie składki zdrowotnej.
 24. Dwie wypłaty w miesiącu a ograniczona składka zdrowotna.
 25. Wpłata na PPK a ograniczenie składki zdrowotnej.
 26. Obniżenie składki zdrowotnej Członka Rady Nadzorczej.
 27. Obniżenie składki zdrowotnej Prokurenta.
 • Przychody z działalności wykonywanej osobiście i praw majątkowych
 1. Rozliczenie podatkowo – składkowe umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r.
 2. Rozliczenie zawartej umowy zlecenia z niskim wynagrodzeniem.
 3. Przychody zwolnione z opodatkowania
 4. Przychody ze stosunku pracy objęte ulgą 85 528 zł.
 5. Rozliczenie na liście płac od 1 lipca 2022 r.
 6. Projekt zmian do ustawy o PDOF
 7. Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek.
 8. Oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek.
 9. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek.
 10. Rezygnacja z podwyższonych kosztów uzyskania.
 11. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 12. Dostosowanie zryczałtowanej stawki podatkowej.
 13. Składki członkowskie ZZ.

 

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001