Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.07.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 21 lipca 2022 r. od godz. 09.00 do 15.30
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Elżbieta Młynarska - Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

PROGRAM

1. Nowelizacja „Polskie Ładu” – czyli kolejne zmiany dotyczące opodatkowania przychodów ze stosunku pracy w 2022 r.:

a) Nowa stawka podatku – czyli zmiana z 17% na 12% w trakcie roku – co to oznacza przy naliczaniu list płac w trakcie 2022 r.?
b) Kwota zmniejszająca podatek:

 • i) nowa wartość od 1 lipca 2022 r.
 • ii) szerszy katalog osób uprawnionych czyli PIT-2 nie tylko dla pracowników od 1 stycznia 2023 r.
 • iii) „dzielenie” kwoty wolnej od podatku pomiędzy różnych płatników od 1 stycznia 2023 r.
 • iv) ujęcie roczne wg skali podatkowej za 2022 r.

c) Próg podatkowy bez zmian, ale nowe zasady naliczania zaliczki na podatek w praktyce.
d) Likwidacja ulgi dla pracowników czyli tzw. „ulgi dla klasy średniej” a wartość netto wynagrodzenia ze stosunku pracy.
e) Nowe zasady stosowania zwolnienia podatkowego „ZEROWY PIT”, czyli zakres i nowe ujęcie praktyczne:

 • i) „ulga dla młodych”,
 • ii) „ulgi na powrót”,
 • iii) „ulgi rodzina 4+”,
 • iv) „ulgi dla pracującego seniora”.

2) Uchylenie mechanizmu „odraczania zaliczki w czasie” wg zasad rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 r. zamienionego na ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. – co z tymi zaliczkami, które nie zostały pobrane w okresie od stycznia do czerwca 2022 r.?

3) Nowe zasady wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne w praktyce:

a) Brak prawa do odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek a obniżenie stawki podatku do 12% w praktyce płacowej.
b) Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości naliczonego podatku wg nowego brzmienia przepisów.

4) Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przychodów osiąganych przez osoby powołane do pełnienia funkcji – uszczegółowienie zapisów ustawy.

5) Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2022 r. – nowe schematy dotyczące zasad ustalania podstawy opodatkowania dla:

a) pracowników,
b) zleceniobiorców,
c) dziełobiorców,
d) menedżerów pracujących w oparciu o kontrakty menedżerskie,
e) członków zarządu powołanych do pełnienia funkcji,
f) członków rad nadzorczych.

6) Ujednolicenie zasad składania oświadczeń i wniosków podatkowych przez podatnika do zakładów pracy jako płatników. Stosowanie oświadczeń i wniosków podatnika w trakcie zatrudnienia, a także po zakończeniu współpracy, gdy wypłaty dokonywane są po rozwiązaniu umowy – wg nowych zasad obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.

7) Zmiana stawki podatku zryczałtowanego przy „małych umowach cywilno-prawnych”.

8) Co się zmieniło od 1 stycznia 2022 r. w ujęciu nie tylko podatkowym na co należy zwracać uwagę podczas naliczania list płac w trakcie 2022 r.?

9) Przykłady naliczeń wynagrodzeń do wypłaty wg różnych stanów prawnych obowiązujących w trakcie 2022 roku.

10) Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001