Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
29.11.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
330,- zł od osoby
310,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Kacper Sołoniewicz - Adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT oraz VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym. Jest ekspertem w zakresie raportowania schematów podatkowych, aspektów podatkowych restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz odpowiedzialności karnej skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego. Z sukcesami reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi przed WSA, NSA oraz TSUE. Autor oraz współautor publikacji i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych przez wydawnictwa Wolters Kluwer i C.H. Beck. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego.

OPIS

To już pewne. Od 1 lipca 2024 roku wystawianie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie obowiązkowe. Do czasu wejścia w życie obowiązkowego KSeF podatnicy oraz biura rachunkowe powinni przygotować się zarówno pod względem technicznym, jak również merytorycznym do wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

CEL

Celem szkolenia jest zapewnienie Państwu przystępnej i uporządkowanej wiedzy na temat zasad funkcjonowania Krajowego Systemy e-Faktur oraz działań, które muszą podjąć podatnicy oraz biura rachunkowe, aby wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF.

W trakcie szkolenia zostaną wskazane czynności, które powinni podjąć podatnicy oraz biura rachunkowe w celu uniknięcia błędów związanych z wdrożeniem obligatoryjnego KSeF.

PROGRAM

 1. KSeF i faktura ustrukturyzowana – zagadnienia ogólne.
 2. Czy wszyscy podatnicy będą zmuszeni do wystawiania e-faktur?
  • Katalog podmiotów objętych obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
  • Katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
 3. Czy każda sprzedaż będzie objęta obowiązkiem wystawienia e-faktury?
  • Katalog transakcji podlegających udokumentowaniu fakturą ustrukturyzowaną.
  • Katalog transakcji zwolnionych z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
 4. Proces wystawiania faktury ustrukturyzowanej.
 5. Numer KSeF i jego znaczenie dla faktury ustrukturyzowanej.
 6. Zasady udostępniania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych.
  • Czy status podatnika VAT (czynny/zwolniony) na wpływ na zasady udostępniania i otrzymywania e-faktur?
  • Czy fakturę ustrukturyzowaną można udostępnić poza KSeF (np. wysłać jako załącznik do maila)?
 7. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
 8. Noty korygujące – zasady funkcjonowania od 1.07.2024 r.
 9. Nadawanie uprawnień do KSeF – kogo i w jaki sposób powinien upoważnić podatnik?
 10. ZAW-FA – jak wypełnić oraz gdzie i kiedy złożyć?
 11. Darmowe i komercyjne formy dostępu do KSeF.
 12. Do kiedy można wystawiać paragony z NIP (jako faktury do 450 zł)?
 13. Faktury VAT RR a KSeF.
 14. Awarie i przerwy w działaniu KSeF.
 15. Sankcje za błędy w wystawianiu faktur ustrukturyzowanych.
 16. Nowe zasady korekty VAT in minus.
 17. Mechanizm podzielonej płatności a KSeF.
 18. Nowe zasady oznaczania płatności za faktury ustrukturyzowane.
 19. Jakie czynności powinien podjąć PODATNIK w celu przygotowania się do wejścia w życie obligatoryjnego KSeF?
  • Na co zwrócić uwagę weryfikując proces wystawiania faktur?
  • Kogo podatnik powinien upoważnić do korzystania z KSeF?
  • Jak dostosować postanowienia umów z kontrahentami, aby wystawienie/otrzymanie faktur ustrukturyzowanych nie było źródłem problemów w rozliczeniach pomiędzy kontrahentami?
 20. Obowiązki BIURA RACHUNKOWEGO w zakresie KSeF.
  • Jakie czynności powinno podjąć biuro rachunkowe przed wejściem w życie obligatoryjnego KSeF?
  • Jaki zakres uprawnień powinno uzyskać biuro rachunkowe do kont KSeF swoich klientów?
  • Na co zwrócić uwagę dostosowując umowę z klientem na okoliczność wejścia w życie obligatoryjnego KSeF?

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

(...)

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP O/O w  Bydgoszczy

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001