Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
330,- zł od osoby
310,- zł Cena dla członków O/O w Opolu i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 24 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - doradca podatkowy, doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

PROGRAM

Usługi w obrocie międzynarodowym:

 • „Eksport” usług oraz „import usług” – kiedy rejestracja decyduje o miejscu opodatkowania:
  • zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2B,
  • zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2C,
  • zasady szczególne: usługi budowlane w obrocie międzynarodowym, usługi eventowe i transportowe,
  • usługi niematerialne (doradcze, programisty, badanie rynku, analityka itp.)
 • Obowiązek podatkowy w imporcie oraz w eksporcie usług:
  • zasady ogólne,
  • zaliczki,
  • usługi budowlane, transportowe, eventowe
 • Podstawa opodatkowania, przeliczanie transakcji w walutach obcych oraz stawki VAT:
  • koszty towarzyszące,
  • transakcje walutowe,
  • korygowanie faktur i podstawy opodatkowania,
  • stawki krajowe a stawki dla „eksportu” i „importu” usług,
  • WIS a stosowanie właściwej stawki w zakresie usług w obrocie międzynarodowym,
  • stawka 0% w transporcie międzynarodowym.
 • Rejestracja, rozliczanie i raportowanie:
  • obowiązki rejestracyjne związane z międzynarodowym świadczeniem/nabywaniem usług,
  • uwaga na usługi typu marketplace (Amazon, Google, eBay, FB itp.),
  • usługi w obrocie międzynarodowym a informacja podsumowująca,
  • obowiązki związane z fakturowaniem,
  • raportowanie na poziomie JPK: sprzedawca/nabywca.

Procedura OSS dla wybranych usług – jak uniknąć obowiązku rejestracji w innym państwie UE?

 • Istota rozwiązania
 • Przegląd usług, dla których rozwiązanie jest dedykowane (m.in. branża budowlana,)
 • Rozliczenie i zapłata VAT w procedurze OSS:
  • warrant unijny,
  • wariant nieunijny,
  • raportowanie – składanie deklaracji,
  • właściwe organy podatkowe,
  • wymogi, które musi spełniać ewidencja,
  • jaki kurs stosować?
  • który urząd rozlicza e-Commerce?
 • Zmiany w e commerce od 2024 roku
  • obowiązek raportowania operatorów platform cyfrowych, którzy odpłatnie udostępniają platformy cyfrowe pozwalające użytkownikom na:
   • sprzedaż towarów;
   • najem nieruchomości;
   • świadczenie usług osobistych (np. przewozy, dostawa jedzenia);
   • najmowanie usług transportowych (np. najem samochodów).
  • kar pieniężnych za niewypełnianie obowiązku raportowania

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

Rezygnacja z szkolenia:

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  szkolenia@opole.skwp.pl lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

§ 6

(…)

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych lub zostanie zobowiązany do zapłaty na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP O/O w  Bydgoszczy.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001

close