Miasto:
Opole
Miejsce:
ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole
Termin rozpoczęcia:
06.12.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
480,- zł od osoby
460,- zł Cena dla członków O/O w Opolu i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

Czas trwania: 9:00 - 14:45

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zamknięcia roku 2023 z zakresu z zakresu podatku od towarów i usług.

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, doradców podatkowych, pracowników zarówno dużych, jak i małych firm.

Wykładowca:
Aleksander Gniłka - Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych.

Program szkolenia:

CIT, PIT w 2023r. w ramach akcji Bilans 2023

 1. Podatki dochodowe w 2023.
 • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup) z uwzględnieniem zmian od 2023r
 • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT od 2023r. oraz inne zagadnienia dotyczące tej formy  opodatkowani (m.in.: rozszerzenie katalogu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu zapłaty podatku wynikającego z korekty wstępnej, terminu na zawiadomienie organu podatkowego o wyborze opodatkowania w tej formie, rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
 • minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
 • spółki holdingowe,
 • wybrane ulgi podatkowe w podatkach  dochodowych (ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację),
 • zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych,
 • zmiany w temacie cen transferowych,
 • księgi i ewidencje – nowa forma obowiązków podatkowych od 2024?
 • nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
 • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) (dotyczące min. wydłużenia terminów na składanie oświadczeń przez płatników oraz wydłużenia ważności oświadczeń złożonych przez płatników),
 • podatek od przerzucanych dochodów oraz zmiany w podatku od przerzucanych dochodów od 2023r.
 • zmiany zasad zaliczania do kosztów  podatkowych od 2023r. składek na ubeczenia społeczne pracowników,
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 2023r.
 • nowe limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami oraz nowość w zakresie limitów transakcji gotówkowych z konsumentami od 2024r?
 • regulacje podatkowe związane z fundacją rodzinną (fundator, beneficjenci, przychody i stawki podatkowe)
 • formy opodatkowania przedsiębiorców,
 • wynajem prywatnych składników majątku – ryczałt,
 • ryczałt samochodowy dla pracowników – zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia,
 • praca zdalna (ekwiwalenty i ryczałty z tego tytułu) a podatek dochodowy  od osób fizycznych,
 • świadczenia otrzymywane przez beneficjentów fundacji rodzinnej a podatek dochodowy od osób fizycznych (zwolnienie, opodatkowanie różnymi stawkami PIT),
 • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
 • wyjazdy i imprezy integracyjne inne nieodpłatne świadczenia,
 • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
 • umowy zlecenia z cudzoziemcami,
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podwyższone limity zwolnień podatkowych w PIT.
 1. Inne wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych min.:
 • ograniczenia w rozliczaniu strat,
 • zmiany dotyczące amortyzacji używanych środków trwałych,
 • opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych i ich wspólników,
 • warunki opłacania podatku CIT wg stawki 9%,
 • koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek  zaliczenia do kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
 • korekty kosztów i przychodów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem przełomu roku,
 • darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe w CIT.
 1. Pytania uczestników.

 

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

(...)

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Zapraszamy! 

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001