Miasto:
Opole
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

15 czerwca 2022 roku;  godz. 09:00

szkolenie online

Wykładowca: Pani Joanna Podkówka-Sędek specjalista z zakresu podatku VAT, praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca SKwP.

Czas trwania kursu:  8h

Program szkolenia:

  1. Konsekwencje Polskiego Ładu w podatku VAT:

- Grupa VAT – definicja, zasady rejestracji, konsekwencje w podatku należnym i naliczonym, korekty roczne,

- nowe terminy zwrotu podatku,

- podatnik bezgotówkowy,

- zmiany w WIS,

- modyfikacja zwolnienia z VAT usług finansowych.

 

  1. Centralny Rejestr Faktur w 2022r..:

- kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny a kiedy będzie obowiązkowy,

- rodzaje faktur ustrukturyzowanych,

- elementy faktury ustrukturyzowanej,

- zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,

- uprawnienia do KSeF,

- plusy i minusy monitorowania faktur,

- zasady funkcjonowania.

 

  1. Zmiany w fakturowaniu wprowadzone w 2022r. :

- obowiązkowe elementy faktury i faktury korygującej w 2022r.

- wydłużony okres na wystawienie faktury,

- korygowanie błędów.

 

  1. Zmiany w JPK od 01.01.2022r. – nowelizacja rozporządzenia i KKS:

- nowa wersja struktury logicznej JPK,

- korekta bez czynnego żalu.

 

  1. Planowanie zmiany w zakresie SLIM VAT III:

- zwiększenie limitu dla Małych Podatników,

- rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu unijnych nabyć towarów,

- zmiany w zakresie WDT,

- szerszy zakres zwolnień z VAT,

- faktury korygujące i faktury zaliczkowe – modyfikacje,

- obniżanie sankcji VAT;

- zmiany w zakresie odliczania podatku vat w ramach proporcji.

 

  1. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:

- wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,

- korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,

- ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,

- faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,

- faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,

- korekty faktur exportowych.

 

  1. Ulga na złe długi po modyfikacjach w ramach pakietu SLIM VAT II.

 

  1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001

close