Miasto:
Opole
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
600,- zł od osoby
560,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 05 i 08 lipca 2022 r. od godz. 09.00 do 14.00 (szkolenie dwudniowe)
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

PROGRAM

Podatek VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, eksport, import.

 • Miejsce opodatkowania w dostawie towarów
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • Pojęcie WDT oraz wyłączenia, na co zwrócić uwagę aby uniknąć rejestracji w innym kraju UE ?
  • Moment powstania obowiązku podatkowego. Przedwcześnie wystawiona faktura, jakie konsekwencje nam grożą?
  • Dokumentowanie transakcji WDT - Potwierdzenie przemieszczenia towarów, tego musisz dopilnować.
  • Prawo do zastosowania stawki 0% i ujęcie jej w deklaracji podatkowej - na podstawie ustawy o raz rozporządzenia 282/11 -które przepisy zastosować?
  • Korekta WDT. Co wybrać zwrot towaru czy jego utylizację u kontrahenta ?
  • Jak skorygować transakcje WDT na bieżąco z  Wielką Brytanią ?
  • Oznaczenia dla transakcji WDT w nowym pliku JPK wraz z deklaracją. Pamiętaj o nowym kodzie TT_DOS TT_WNT
 •  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  • Pojęcie WNT oraz wyłączenia- Dowody które pozwalają na prawidłowe udokumentowanie transakcji
  • Moment powstania obowiązku podatkowego. Czy brak faktury rodzi powstanie obowiązku podatkowego w WNT?
  • Ujęcie WNT w JPK wraz z deklaracją a brak prefiksu UE kontrahenta. Co z informacją podsumowującą ?
  • Omówienie nadchodzących zmian w SLIM VAT 3
 • Korekty VAT a kurs waluty:
  • dotychczasowa praktyka oraz interpretacje organów podatkowych,
  • planowana zmiana w przepisach:
   • określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,
   • określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,
   • określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych.
 • Eksport towarów
  • Pojęcie eksportu, różnica między eksportem pośrednim i bezpośrednim. Który rodzaj transakcji jest bezpieczniejszy a który tańszy ?
  • Transakcje specyficzne: np. magazynowanie towaru przed wysyłką/transportem poza UE- jakie ma obowiązki polski podatnik ?
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów a prawo do zastosowania stawki 0%. - znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu, przykłady praktyczne.
  • Opodatkowanie zaliczki w eksporcie – warunki do zastosowania stawki 0%. W którym miesiącu będziemy zmuszeni zastosować stawkę podstawową ? Rozbieżności w interpretacjach podatkowych.
  • Korekta eksportu. Czy należy wracać  wstecz?
 • Import towarów
  • Pojęcie importu.
  • Miejsce opodatkowania importu i obowiązek podatkowy
  • Podstawa opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu towarów a wartość celna towarów
  • Zasady rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów – procedura zwykła i uproszczona. Którą procedurę wybrać. Korzyści i zagrożenia.
  • Oznaczenia dla transakcji importu towarów przewidziane w JPK wraz z deklaracją
  • Korekta importu, na podstawie jakich dowodów rozliczyć korektę ?

Transakcje łańcuchowe, e-commerce oraz usługi w obrocie międzynarodowym

 • Transakcje łańcuchowe
  • Pojęcie transakcji łańcuchowej – w jaki sposób rozpoznać, że mamy do czynienia z taką transakcją?
  • Prawidłowe przyporządkowanie transportu/wysyłki towaru – ustalenie tzw. transakcji ruchomej- czy to wystarczy?
  • Warunków dostawy (Incoterms) a odmienne postanowienia w umowie – jakie czekają nas  konsekwencje?
  • Przykłady wewnątrzwspólnotowych oraz pozaunijnych transakcji łańcuchowych które budzą kontrowersje w orzecznictwie i interpretacjach organów podatkowych
  • Sposób opodatkowania transakcji łańcuchowej
  • Czy przepisu unijne zostały prawidłowo zaimplementowane w zakresie transakcji TTU ? Co w przypadku jeżeli w transakcji bierze udział więcej niż trzy podmioty ?
  • Trójstronna procedura uproszczona (TTU) – warunki, sposób wykazania, obowiązki polskiego podatnika. Jak prawidłowo rozliczyć transakcję w JPK ?
 •  E-commerce z uwzględnieniem zmian w SLIM VAT 3
  • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaż na  odległość towarów importowanych (SOTI) – definicja oraz przykłady;
  • Czy limit 10000 EURO stanowi pułapkę dla e- handlu ?
  • Opodatkowanie usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz konsumentów- co się zmieniło po pierwszym lipca 2021r.
  • Procedura VAT-OSS i VAT-iOSS
  • Jaką zastosować stawkę podatku na fakturze  czy Polską a może kraju unijnego ?
  • Możliwość rozliczenia usług na nieruchomości poprzez OSS
  • E-Handel z Wielką Brytanią, jakie obowiązują zasady ?
 • Usługi w obrocie międzynarodowym
  • Miejsce opodatkowania usług na rzecz podatników
  • Miejsce opodatkowania usług na rzecz niepodatników
  • Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej do celów podatku VAT – ryzyka
  • Eksport usług – moment powstania obowiązku podatkowego, wykazanie w deklaracji VAT oraz JPK
  • Import usług – moment powstania obowiązku podatkowego, wykazanie w deklaracji VAT oraz JPK
  • Brak faktury a rozliczenie importu usług – jak to widzą organy podatkowe ?
  • Refakturowanie usług międzynarodowych- kiedy powstaje obowiązek podatkowy ?
  • Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem - po wyroku TSUE oraz zmianach w ustawie o VAT od 1.10.2021 r.
  • Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką - zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja Pamiętaj o Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.
  • Korekty w sprzedaży i zakupie usług - kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć (z uwzględnieniem zmian w zakresie ujmowania korekt od 1.01.2021 r.)

 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001