Miasto:
Opole
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie
Terminy

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (2022/2023)

6 października 2022 roku;  godz. 09:00

szkolenie online

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi amortyzacji podatkowej obowiązującymi w roku 2022 r. oraz z planowanymi zmianami na 2023 r.

 Adresaci:

Przedsiębiorcy, pracownicy działów księgowych oraz biur rachunkowych, pracownicy pionów technicznych.

Wykładowca - Marcin Górski. Adwokat. Doradca podatkowy. Właściciel Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Doradztwa podatkowego.  Doradzał oraz reprezentował Klientów w skomplikowanych sprawach podatkowych.  Klientami Pana Mecenasa są zarówno Klienci krajowi, jak również Klienci zagraniczni.  Szerokie spektrum obsługiwanych branż.  Handel, produkcja, świadczenie usług, a w ich ramach branża auto – moto, branża budowlana i deweloperska, transport, spedycja, logistyka, gospodarka odpadami, przemysł ciężki, opieka zdrowotna, rynki finansowe.  Doświadczony wykładowca z zakresu podatków i prawa.  Wykładowca szkół wyższych. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe.  Główne specjalizacje to podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), amortyzacja podatkowa, podatek u źródła (WHT) oraz ceny transferowe (TP), postępowania podatkowe oraz postępowania sądowo – administracyjne w sprawach podatkowych.

Czas trwania kursu:  8h lekcyjnych

Program szkolenia:

I. Zagadnienia ogólne.
1) Definicja środków trwałych.
2) Definicja wartości niematerialnych i prawnych.
3) Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne niskocenne.
4) Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej.
5) Zasady klasyfikacji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych.

II. Zasady ustalania wartości początkowe.
1) Moment ustalenia wartości początkowej (przyjęcie do używania/wprowadzenie do ewidencji).
2) Cena nabycia.
3) Koszt wytworzenia.
4) Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne otrzymane n nieodpłatnie.
5) Pozostałe przypadki.
6) Ulepszenie środków trwałych.
7) Odłączenie oraz przyłączenie części składowych oraz części peryferyjnych.

III. Metody oraz stawki amortyzacji.
1) Metoda liniowa.
2) Metoda degresywna.
3) Stawki podstawowe.
4) Stawki obniżone.
5) Stawki podwyższone.
6) Stawki ustalane indywidualnie.

IV. Ulgi w zakresie amortyzacji.

V. Straty w środkach trwałych/wartościach niematerialnych i prawnych, w tym likwidacja.

VI. Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – analiza poszczególnych przypadków.

 

Wymagania techniczne:

    • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
    • stabilny dostęp do Internetu.
    • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001