Miasto:
Opole
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
350,- zł od osoby
330,- zł Cena dla członków

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

Wykładowca : Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing i podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cel szkolenia
• Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych obowiązkami sprawozdawczymi nałożonymi na podatników w 2022 r.
• Poznanie nowych regulacji obowiązujących w 2022 r.
• Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania różnego rodzaju druków i formularzy

Profil uczestnika:
• Kadra kierownicza,
• Pracownicy działów księgowości,
• Pracownicy działów kadr i rozliczeń płac,
• Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

1.Nowe obowiązki rejestracyjne do kwietnia 2022 r.:
• Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych;
• Rejestr działalności na rzecz spółek i trustów
• Podmioty zobowiązane do zgłoszeń;
• Termin i forma zgłoszeń;
• Kary za brak spełnienia obowiązków zgłoszeniowych.

2. Obowiązki w zakresie podmiotów powiązanych:
• Funkcjonowanie TPR-C i TPR-P;
• Limity transakcji a zgłoszenia;
• Wyłączenia z obowiązku posiadania dokumentacji podatkowych – dane wykazywane w drukach;
• Wyliczanie wskaźników na potrzeby formularzy;
• Dane w przypadku podmiotów powiązanych zagranicznych i z rajów podatkowych

3. Zgłaszanie i raportowanie schematu podatkowego:
• Omówienie obowiązujących formularzy: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4
• Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
• Termin zgłaszania schematu podatkowego;
• Zgłaszanie internetowe z UPO;
• Treść zgłoszenia – opis schematu z uzasadnieniem;
• Forma zgłoszenia;
• Nadawanie numeru schematowi;
• Sprawdzanie zgłoszonych schematów;
• Raportowanie zgłoszonych schematów – terminy i zasady.

4.Podawanie danych na potrzeby CIT-ST:
• Pojęcie oddziału, zakładu na potrzeby formularza;
• Termin składania druku: z zeznaniem rocznym i w trakcie roku – ostatnie wyjaśnienie MF;
• Wyliczenie danych pracowników – proporcja;
• Korekty zeznania;
• Kontrole podatkowe i możliwość nakładania grzywny.

5. Załącznik WZ a ulga na złe długi:
• Ulga na złe długi w podatku dochodowym;
• Zasady wypełniania druku do zeznania za 2021 r.;
• Późniejsza spłata zadłużenia a dane wykazywane w załączniku;
• Załącznik a przejściówka – ujęcie wyliczeń;
• Ulga na złe długi w podatkach dochodowych a w podatku VAT – zasady.

6. Formularz RUD do umów o dzieło:
• Podmioty zobowiązane, w tym osoby fizyczne prywatnie zawierające umowy o dzieło;
• Zwolnienia ze złożenia formularza, np. umowa z firmą;
• Data złożenia formularza – jak liczyć 7 dni
• Dane umieszczane w formularzu, w tym dane kontaktowe wykonawcy dzieła;
• Pojęcie umowy o dzieło, umowy zlecenia – zarys problemu;
• Kontrole ZUS na podstawie druku.

7 Sprawozdanie o wiekowaniu składane do 31 stycznia 2022 r.:
• Podmioty zobowiązane;
• Miejsce i forma składania;
• Dane umieszczane w sprawozdaniu;
• Stosowanie zasad kodeksu cywilnego a nie prawa podatkowego – co oznacza w praktyce?
• Kursy przeliczeniowe dla transakcji walutowych;
• Wytyczne Ministra a przepisy prawa;
• Kary za brak złożenia sprawozdania lub za błędy w sprawozdaniu.

8. Strategia podatkowa:
• Podmioty zobowiązane do sporządzenia strategii podatkowej;
• Zakres przedmiotowy – jakich podatków dotyczy dokument?
• Dane obowiązkowe wpisywane w Strategii podatkowej;
• Wnioski o interpretację, procedury spisane w 2021 r. czy też starsze?
• Umieszczanie danych na stronach internetowych – problemy praktyczne;

9. Raportowanie CBC:
• Podmioty zobowiązane: dane podatnika a dane całej grupy;
• Rodzaje druków – kto składa?
• Termin składania formularzy
• Dane, w tym wskazanie podmiotu zobowiązanego do posiadania dokumentacji – jak określić?
• Problemy praktyczne związane z raportowaniem, w tym podmioty powiązane spoza UE a raportowanie, korygowanie danych.

7. Dyskusja z uczestnikami

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001