Miasto:
Opole
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
300,- zł od osoby
280,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

ERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 28 czerwca 2022 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Kacper Sołoniewicz - adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej zs. w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT i VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

CEL

Celem szkolenia jest przekrojowe zaprezentowanie zasad rozliczeń podatkowych spółki z o.o. oraz jej wspólników. W trakcie szkolenia zostanie omówiony proces zakładania spółki, zasady odpowiedzialności członków zarządu oraz zasady podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom ZUS przez wspólników i członków zarządu.

PROGRAM

 1. Charakterystyka spółki z o.o. na gruncie Kodeksu spółek handlowych
 • Status spółki.
 • Proces rejestracji.
 • Zasady odpowiedzialności wspólników.
 • Zasady odpowiedzialności członków zarządu.
 • Zmiana wspólnika (sprzedaż, umorzenie udziałów, darowizna, dziedziczenie).
 • Podleganie przez wspólnika ubezpieczeniom ZUS.
 1. Wkłady wnoszone do spółki z o.o. i ich opodatkowanie (CIT, PIT, VAT, PCC)
 • Wkłady pieniężne.
 • Wkłady niepieniężne (aporty).
 • Wkład w postaci przedsiębiorstwa albo ZCP.
 1. Dokapitalizowanie spółki z o.o.
 • Pożyczka udzielona spółce przez wspólnika.
 • Dopłaty do spółki.
 1. Opodatkowanie dochodów spółki z o.o.
 • Źródła przychodów CIT.
 • 9% CIT – zasady stosowania, wyłączenia, wątpliwości interpretacyjne.
 1. Zwolnienia w podatku CIT dla spółki z o.o.
 • Zwolnienia przedmiotowe.
 • Zwolnienie dywidendowe.
 • Zwolnienie holdingowe.
 1. Zagadnienia szczegółowe CIT
 • Finansowanie kapitałem własnym.
 • Minimalny podatek CIT.
 • Ukryta dywidenda.
 1. Wypłaty na rzecz wspólnika.
 • Dywidenda i zaliczki na poczet dywidendy.
 • Umowa o pracę.
 • Powołanie członka zarządu.
 • Wynagrodzenia prokurenta.
 • Świadczenie usług w ramach JDG wspólnika.
 • Najem prywatny na rzecz spółki.
 • Powtarzające się świadczenia niepieniężne – art. 176 KSH.
 • Danina solidarnościowa – które świadczenia wypłacane na rzecz wspólnika podlegają opodatkowaniu daniną solidarnościową?
 1. Estoński CIT
 • Kiedy i na jakich warunkach spółka z o.o. może wybrać opodatkowanie tzw. estońskim CIT?
 • Założenia estońskiego CIT.
 • Ryzyka i problemy związane z estońskim CIT.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001