Miasto:
Opole
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
350,- zł od osoby
330,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

WYKŁADOWCA:

Aleksander Gniłka - Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych.

 

Program szkolenia:

1. Prawne regulacje podróży służbowych.
2. Definicja podróży służbowej wynikająca z KP oraz innych przepisów szczególnych (kierowcy).
3. Zmiany w definicji podróży służbowych kierowców.
4. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.
5. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
6. Podróż służbowa a jazdy lokalne.
7. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.
8. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
9. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
10. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
11. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.
12. Rozliczanie podróży służbowych
13. Podróże osób nie będących pracownikami
14. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.
15. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
16. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019r.
17. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.
18. Podatek u źródła a podróże służbowe
19. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.
20. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
21. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.
22. Podróż służbowa a oddelegowanie.
23. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.
24. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.
25. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

 

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001