Strona główna Terminy szkoleń i kursów Rachunkowość JST i Jednostek Budżetowych - Rozpoczęto nowy nabór

Rachunkowość JST i Jednostek Budżetowych - Rozpoczęto nowy nabór

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
2019-11-09
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
800,- zł od osoby,
760,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Oddziału Okręgowego w Opolu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

zaprasza na kurs

"Rachunkowość JST i Jednostek Budżetowych" 

40 godzin 


Termin rozpoczęcia kursu:

Od dnia 27.05.2019 r. rozpoczęto nabór do kolejnej edycji kursu. 

Przewidywany termin uruchomienia nowej grupy - wrzesień/grudzień 2019 roku

Kurs realizowany jest podczas 5 spotkań w weekendy.

 

Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się w weekendy po 8 godzin lekcyjnych podczas jednego spotkania ( 5 spotkań).

Zajęcia prowadzi: Pani Lucyna Hanus Prezes RIO we Wrocławiu, wieloletni wykładowca SKwP.

Po kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN. 


Kurs adresowany jest do pracowników pionów finansowo - księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych, a także kontrolerów i audytorów. Od pracowników tych pionów wymagana jest dobra znajomość nie tylko przepisów o rachunkowości,ale także o finansach publicznych. Urzędy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki budżetowe zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczególnych wynikających z nowego rozporządzenia Ministra Finansów określającego szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek i zakładów budżetowych. Procesy finansów publicznych są złożone. Samorządy realizują różnorodne zadania - gromadzą i wydatkują środki publiczne oraz zaciągają zobowiązania angażujące te środki. Posiadanie wiedzy o istocie i specyfice procesów finansów publicznych podlegających ewidencji na kontach budżetu JST i jednostek budżetowych, w tym urzędu JST, jest konieczne dla prawidłowej organizacji i prowadzenia rachunkowości.
Proponujemy Państwu sobotnio - niedzielny kurs rachunkowości budżetowej. Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami o finansach publicznych, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia treści ekonomicznej przedmiotu ewidencji w ramach tzw. rachunkowości budżetowej.
Na przykładach i schematach - opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.), które weszło w życie od dnia 01.01.2018 roku - przedstawione zostaną zależności pomiędzy kasowym wykonaniem budżetu i memoriałowym ujęciem przychodów i kosztów, typowe operacje podlegające ewidencji na kontach budżetu JST i samorządowych jednostek budżetowych. 


PROGRAM KURSU:

1. Podstawy prawne jednostki budżetowej.

2. Dokumentacja zasad rachunkowości w jednostce budżetowej w tym zakładowy plan kont.

3. Ewidencja majątku, dochodów, wydatków i wyniku finansowego.

4. Sprawozdawczość jednostki budżetowej.

5. Ujęcie dochodów, wydatków przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.

Cena kursu:


  • 760 zł - dla Członków SKwP O/O w Opolu z rocznym stażem regularnie opłacających składki oraz dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy,

  • 800 zł - dla pozostałych uczestników.ZAPRASZAMY!!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu: