Strona główna Terminy szkoleń i kursów Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych - NABÓR TRWA -

Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych - NABÓR TRWA -

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
1111-11-11
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
950,- zł od osoby,
900,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Oddziału Okręgowego w Opolu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

zaprasza na

 

Kurs  „Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych

organizacji pozarządowych” 

 zajęcia w weekendy 

40 godzin

 

Termin uruchomienia:  

Rozpopczęto nowy nabór - przewidywany termin uruchomienia następnej edycji kursu - listopad/grudzień 2019 lub I kwartał 2020 roku.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności organizacji przysparza wielu kłopotów i trudności nawet bardzo doświadczonym księgowym, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z księgowością stowarzyszeń i fundacji.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, definiując działalność odpłatną i nieodpłatną organizacji, nie podaje gotowych rozwiązań stosowanych w rachunkowości stowarzyszeń i fundacji. Konieczne staje się połączenie wiedzy wynikającej z przepisów wielu aktów prawnych oraz doświadczenia księgowych.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Kurs kierowany jest do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych, pracowników działów księgowości takich organizacji, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości, osób zatrudnionych w biurach rachunkowych oraz osób zainteresowanych praktycznym poznaniem księgowości NGO.

 

Wykładowca:

Jan Mroczkowski – dyrektor firmy audytorskiej Audit C-Land sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Posiadający doświadczenia praktyczne w zakresie funkcjonowania i audytu organizacji pozarządowych. Wieloletni wykładowca w oddziałach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalizujący się między inny w rachunkowości i rozliczeniach podatkowych organizacji pozarządowych oraz rachunkowości i rozliczeniach środków publicznych (w tym unijnych).

 

Zajęcia są realizowane w formie wykładu , ćwiczeń oraz warsztatów.

Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych i realizowany jest w trakcie 5 spotkań (zajęcia po 8 godzin lekcyjnych)

Cena kursu:   950,00  złotych. 900 zł dla członków SKwP

Materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe wliczone w cenę kursu.

 

Zagadnienia obejmujące program kursu:

1.      Wybrane aspekty formalno-prawne powoływania i funkcjonowania organizacji non-profit.

a)      podstawowe różnice pomiędzy celem działalności jednostek gospodarczych a misją organizacji pozarządowych,

b)      zewnętrzne akty prawne,

c)      uregulowania wewnętrzne,

-          statut organizacji,

-          uchwały organów stanowiących, nadzorujących i zarządzających.

2.      Charakterystyka wybranych obszarów działalności organizacji non-profit w regulacjach prawnych.

a)      działalność statutowa w regulacjach prawnych.

-          nieodpłatna działalność statutowa,

-          odpłatna działalność statutowa.

b)      działalność gospodarcza,

c)      działalność dotowana.

3.      Wprowadzenie do metodologii wyodrębniania poszczególnych rodzajów działalności organizacji non-profit.

a)      rozpoznawanie działalności statutowej,

b)      rozpoznawanie działalności gospodarczej,

c)      rozpoznawanie działalności dotowanej.

4.      Ustawa o rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości a działalność organizacji non-profit.

a)      funkcje rachunkowości,

b)      zasady rachunkowości,

c)      zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

d)     obowiązek a potrzeba opracowania polityki rachunkowości.

5.      Praktyczne tworzenie polityki rachunkowości.

a)      procedura tworzenia (aktualizacji) polityki rachunkowości,

b)      struktura dokumentu „polityka rachunkowości”,

c)      ujęcie w regulacjach polityki rachunkowości nadrzędnych zasad rachunkowości,

d)     praktyczne ujęcie w regulacjach polityki rachunkowości zagadnień szczegółowych.

6.      Aktualizacja zapisów ujętych w przyjętej polityce rachunkowości.

 

7.      Praktyczne ujęcie w księgach rachunkowych wybranych zdarzeń gospodarczych występujących w organizacjach pozarządowych – wykorzystanie unormować przyjętych w polityce rachunkowości.

 

8.      Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej w praktyce.

a)      wymogi stawiane sprawozdaniu finansowemu

b)      księgi rachunkowe jako podstawa sporządzania sprawozdania finansowego

c)      procedury sporządzania sprawozdania finansowego

d)     inne obowiązki wynikające z faktu sporządzenia sprawozdania finansowego

9.      Roczne zeznanie podatkowe CIT organizacji pozarządowej.

a)      specyfika rocznego rozliczenia się organizacji pozarządowej z PDOP

b)      metodologia sporządzania zeznania podatkowego organizacji non-profit

c)      problemy związane ze sporządzaniem zeznania podatkowego (najczęściej popełniane błędy)

d)     stosowanie prawa do zwolnienia przedmiotowego w PDOP – studia przypadków

e)      praktyczne sporządzanie rocznego zeznania podatkowego CIT – studia przypadków

  • prowadzenie wyłącznie działalności statutowej,
  • prowadzenie działalności statutowej i dotowanej,
  • prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej,
  • prowadzenie działalności statutowej, gospodarczej i dotowanej.

Sposób i forma zaliczenia kursu:

Po zakończonym szkoleniu uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie zgodne z aktualnym rozporządzeniem MEN. Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu jest obecność uczestnika na 80 % zaplanowanych zajęć, tj. obecność na  4 z 5 spotkań potwierdzona podpisem na listach obecności.

 

Zgłoszenie na kurs oznacza akceptację powyższych warunków uczestnictwa oraz Regulaminu Świadczenie Usług Szkoleniowych.

 

REGURAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

 

 

 

Ważna informacja:

Prosimy osoby zgłoszone na kurs, aby nie dokonywały płatności przed wcześniejszym kontaktem z naszej strony. Prosimy, aby wpłaty dokonywać po otrzymaniu od nas informacji lub pisma zawierającego wiążące informacje dotyczące uczestnictwa w kursie.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia on-line, lub po pobraniu jej ze strony i przesłanie na adres mailowy biuro@opole.skwp.pl

  bądź faxem na numer SKwP O/O w Opolu: 77- 456 00 00.

 


Wszelkich informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w biurze SKwP O/Opole lub pod nr telefonu:
77 456 90 10, 77 453 90 11.


Wszystkie kursy odbywają się cyklicznie a kolejne edycje rozpoczynają się wraz z chwilą utworzenia się następnej grupy.

 

Zniżka dla członków SKwP Opole oraz zniżka dla Firm zgłaszających na kurs więcej niż jedną osobę.

Zniżki nie sumują się.


S z k o l i m y  z  p a s j ą......

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu: