Strona główna
Strona główna
Terminy szkoleń i kursów
Terminy szkoleń i kursów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów z obsługą programu Płatnik-weekendowy - Nabór w trakcie

Podatkowa księga przychodów i rozchodów z obsługą programu Płatnik-weekendowy - Nabór w trakcie

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
2019-11-16
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1000,- zł od osoby,
950,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:
500,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
500,- płatne w trakcie kursu;
zapisz się

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Oddziału Okręgowego w Opolu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

zaprasza na kurs:

 

"Podatkowa księga przychodów i rozchodów"

z obsługą programu Płatnik 

 

Zajęcia odbywają się w soboty i/lub w niedziele w godzinach 8.00-13.00 oraz sporadycznie w soboty po południu.

Czas trwania kursu: 11 spotkań / 2-2,5 mca.


Termin rozpoczęcia kursu: 

W dniu 16.03.2019 r. rozpoczęto nabór do nowej grupy. Termin uruchomienia następnej edycji - październik/listopad 2019 r.

 

Sylwetka słuchacza:

Kurs adresowany jest do pracowników biur rachunkowych, osób prowadzących własną działalność gospodarczą w oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów oraz wszystkich pozostałych osób chcących zdobyć umiejętności w zakresie prowadzenia PKPIR.


Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów. Przygotowanie ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

a) aktywny udział słuchaczy w zajęciach,

b) naukę własną słuchacza,

c) studiowanie materiałów szkoleniowych.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenie kursu jest obecność na 75% godzin lekcyjnych oraz zaliczenie 2 prac kontrolnych.

Osoba, która spełniła powyższy warunek otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

Program kursu obejmuje 66 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w weekendy (11 spotkań).

 

Program kursu:

1. Prawo i podatki (18 godzin)

 1.1.Podstawy prawne

- system podatkowy w Polsce,

- obowiązki wynikające z ustawy o działalności gospodarczej,

- formy opodatkowania małych podmiotów gospodarczych oraz podstawy 
 - prawne ich funkcjonowania,

- obowiązek prowadzenia pkpir,

- rozpoczęcie działalności gospodarczej - rejestracja oraz wybór formy opodatkowania

1.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych

- ustalanie dochodu,

- przychody podatkowe,

- przychody zwolnione od podatku,

- koszty uzyskania przychodu,

- koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów,

- stawki podatkowe,

- obliczanie podatku należnego.

1.3. Podatek od towarów i sług VAT

- zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku VAT,

- podatek VAT należny,

- podatek VAT naliczony,

- stawki podatku VAT,

- rozliczenie podatku VAT.

- zasady odliczania podatku VAT naliczonego,

- powiązania kosztów podatkowych z prawem do odliczenia podatku VAT,

- ewidencje VAT

2.  Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (30 godzin)

- podstawy prawne prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,

- podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPiR,

- wyjaśnienie pojęć stosowanych przy prowadzeniu księgi,

- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,

- wymogi formalne założenia i prowadzenia księgi,

- cechy księgi (rzetelność i niewadliwość),

- struktura podatkowej księgi przychodów i rozchodów i analiza objaśnień,

- zasady zapisów w księdze i korekty błędów,

- dowody stanowiące podstawę zapisów,

- uwzględnianie spisu z natury,

- wymogi w razie prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych,

- dodatkowe ewidencje podatników prowadzących PKPiR,

 - ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- ewidencja wyposażenia,

- ewidencja sprzedaży,

- wynagrodzenia,

- karty przychodów pracowników

- inne ewidencje

- zamykanie księgi

 - sporządzanie deklaracji (PIT, VAT),

- terminy składania deklaracji,

- rozliczanie podatku dochodowego właściciela i pracowników.

3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i obsługa programu Płatnik (18 godzin)

- zasady rozliczeń z ZUS ,

- dokumentacja prowadzona za pomocą Płatnika,

- obsługa programu Płatnik.

 

Cena :

950 zł - dla członków SkwP Opole z min. rocznym stażem oraz firm, które zgłaszają min. 2 osoby na jedno szkolenie. 

1000 zł - pozostałe osoby.

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu: