Strona główna Terminy szkoleń i kursów Podatek VAT od A do Z - KURS 30 godzin - TRWA NABÓR

Podatek VAT od A do Z - KURS 30 godzin - TRWA NABÓR

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
2019-11-16
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
950,- zł od osoby,
900,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Oddziału Okręgowego w Opolu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

zaprasza na


„Podatek VAT  od A do Z”

 tryb weekendowy

30 godzin - 4 spotkania

 

Termin rozpoczęcia: 

 

Rozpopczęto nowy nabór - przewidywany termin uruchomienia następnej edycji kursu - listopad/grudzień 2019 roku

 

Charakterystyka kursu:

Kurs  "Podatek VAT od A do Z" jest kompleksowym kursem na temat konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą się zapoznać od podstaw z podatkiem VAT jak i do tych, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę. Ostatnia godzina zajęć poświęcona będzie aktualnym zmianom w podatku VAT .

 

Wykładowcy:

Kurs prowadzi specjalista z zakresu podatku VAT - wieloletni wykładowca Centrum Kształcenia SKwP Opole realizujący jednodniowe szkolenia z podatku VAT oraz inne przedsięwzięcia edukacyjne. Praktyk zawodowo związany z problematyką podatku od towarów i usług od lat współpracujący z powodzeniem ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

950 zł/os

900 zł/os - dla członków z rocznym stażem, którzy opłacają składki oraz dla firm zgłaszających min. 2 osoby. 

 

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe niezbędne do efektywnej realizacji procesu kształcenia. Zagadnienia kursowe omawiane są w sposób praktyczny przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb uczestników kursu o różnym poziomie doświadczenia w pracy w dziele księgowości.


Program kursu:


"Podatek VAT od A do Z" - prosimy kliknąć na link

 

 

 

Proces nauczania objętego programem nauczania realizowany jest poprzez:

  1. Zajęcia wykładowo – seminaryjne, studium przypadków.

  2. Zajęcia warsztatowe (ćwiczenia), rozwiązywanie zadań oraz analiza przykładów.

  3. Studiowanie podręcznika wraz z ćwiczeniami oraz innych materiałów dydaktycznych.

  4. Naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych musi zostać ugruntowana w drodze samodzielnego studiowania materiałów czy rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu są obecności  na 80 % godzin lekcyjnych (obecność na 3 z 4 spotkań) potwierdzone podpisem na imiennych listach. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu zgodnie ze wzorem  zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186), wydawane przez Oddział Okręgowy SKwP w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.


Jeżeli nabywcą  jest firma prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej przez przedstawicieli firmy karty zgłoszeniowej:

 

Zgłoszenie na kurs oznacza akceptację powyższych warunków uczestnictwa oraz Regulaminu Świadczenie Usług Szkoleniowych. 


REGURAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

 

 

Ważna informacja:

Prosimy osoby zgłoszone na kurs, aby nie dokonywały płatności przed wcześniejszym kontaktem z naszej strony. Prosimy, aby wpłaty dokonywać po otrzymaniu od nas informacji lub pisma zawierającego wiążące informacje dotyczące uczestnictwa w kursie.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia on-line, lub po pobraniu jej ze strony i przesłanie na adres mailowy biuro@opole.skwp.pl

 

 

 bądź faxem na numer SKwP O/O w Opolu: 77- 456 00 00.

Wszelkich informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w biurze SKwP O/Opole lub pod nr telefonu:
77 453 90 10, 77 453 90 11.


Kursy realizowane przez naszą Placówkę  odbywają się cyklicznie, a wszystkie kolejne edycje rozpoczynają się wraz z chwilą utworzenia się następnej grupy.


Zniżka dla członków SKwP Opole oraz zniżka dla Firm zgłaszających na kurs więcej niż jedną osobę.

Zniżki nie sumują się


S z k o l i m y  z  p a s j ą......

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu: