Miasto:
Opole
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

  • 14 czerwca 2022 r. od godz. 09.00 do 16.00
  • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Paweł Kolanko -ponad 14 lat Główny Księgowy w stowarzyszeniu prowadzącym działalność statutową nieodpłatną, statutową odpłatną oraz gospodarczą – o zatrudnieniu ponad 250 osób. Właściciel biura
rachunkowego. Obecnie pracujący jako Główny Księgowy w dużej firmie produkcyjnej. Ukończone
studia podyplomowe z Rachunkowości oraz Controllingu i Finansów Przedsiębiorstw. Posiada tytuł i
certyfikat Dyplomowanego Księgowego nr 700 oraz certyfikat Ministra Finansów nr 38539/2010.

PROGRAM

1. Stowarzyszenie zwykłe / rejestrowe, fundacja – podstawowe informacje.
2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
3. Odpłatna działalność stowarzyszenia.
4. Działalność gospodarcza.
5. Pełna księgowość.
6. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów.
7. Plan kont, księgowość, podatki, audyt.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE:
8. Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej z uwzględnieniem pozycji przychodów i
kosztów dotyczących działalności gospodarczej.
9. Bilans - informacja o aktywach i pasywach.
10. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i Informacja dodatkowa.
11. Przykład Sprawozdania Finansowego.
12. Składanie Sprawozdania Finansowego.
13. Przygotowanie, podpisanie, wysyłanie sprawozdania – do KRS.
14. CIT-8 wraz z załącznikami.
POLSKI ŁAD:
15. Co po 1 stycznia pozostało bez zmian ?
16. Zmiany w księgowości i w płacach NGO po 1 stycznia.
17. Nowe koszty dla organizacji po wprowadzenia Polskiego Ładu.
18. Zmiany w trakcie roku i na zakończenie 2022 roku.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

  • komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001