Miasto:
Opole
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
300,- zł od osoby
280,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

 

24 maja 2022 roku;  9:00 

szkolenie online 6 godzin lekcyjnych

Prowadzący – Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Odpłatność:

300 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie online
285 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 20 maja 2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

 • I Podstawy prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych - ogólne założenia
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - ogólne założenia
  • nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu wprowadzająca obowiązki dla wszystkich biur rachunkowych

  II Definicja brudnych pieniędzy i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym

  IV Czym jest finansowanie terroryzmu??

  V Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana do:

  • opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury,
  • analizy ryzyk
  • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • raportowania do Generalnego Inspektora Instytucji Finansowej

  VI Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  • jakie dane będą podlegały zgłoszeniu?
  • kto będzie zobowiązany do zgłaszania danych?
  • do kiedy należy zgłosić dane?
  • w jaki sposób zgłosić dane?

  VII Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych.

  VIII Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.01.2022 r.:

  • co to jest KSeF i do czego ma służyć?
  • e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
  • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
  • zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
  • pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
  • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
  • wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
  • uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
  • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
  • 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika,
  • zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
  • faktury korygujące w KSeF,
  • nota korygująca a KSeF,
  • kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
  • faktura uproszczona a KSeF,
  • faktury do paragonu a KSeF,
  • faktura zaliczkowa w KSeF,
  • faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
  • korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
  • korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,
  • dostęp do faktur w KSeF.

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome)

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001