Miasto:
Opole
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
350,- zł od osoby
330,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

 

WYKŁADOWCA: Jadwiga Szczotka – doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident. Ma wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu oraz badaniu sprawozdań finansowych. Prowadzi własną kancelarię, w ramach której od wielu lat świadczy usługi księgowe jako osoba nadzorująca prace działów księgowych w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu rachunkowości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Autorka zbiorów zadań wydawanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz publikacji naukowych z zakresu rewizji finansowej i rachunkowości.

 

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne dotyczące leasingu

2. Kwalifikacja umów leasingu według prawa bilansowego i podatkowego

3. Uproszczenia w zakresie ewidencji leasingu zgodnie z ustawą o rachunkowości

4. Ewidencja księgowa leasingu operacyjnego z punktu widzenia prawa podatkowego i bilansowego

5. Ewidencja księgowa leasingu finansowego z punktu widzenia prawa podatkowego i bilansowego

6. Ewidencja księgowa leasingu podatkowo operacyjnego a bilansowo finansowego

7. Ewidencja leasingu finansowego samochodu użytkowanego do działalności mieszanej (50% odliczenia podatku VAT)

8. Ewidencja leasingu finansowego wycenianego w walucie obcej

9. Leasing a podatek odroczony

10. Wycena, prezentacja i ujawnianie informacji o środkach trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu w sprawozdaniu finansowym

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001