Strona główna Terminy szkoleń i kursów Kompleksowy Kurs Podatku CIT i PIT - 32 godziny - Rozpoczęto nowy nabór

Kompleksowy Kurs Podatku CIT i PIT - 32 godziny - Rozpoczęto nowy nabór

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
2019-11-16
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
950,- zł od osoby,
900,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Oddziału Okręgowego w Opolu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

zaprasza na

„Kompleksowy kurs podatku CIT i PIT”

 tryb weekendowy

32 godziny

 

Termin rozpoczęcia: 

Od dnia 27.05.2019 r. rozpoczęto nabór do kolejnej edycji kursu. 

Przewidywany termin uruchomienia nowej grupy - wrzesień/listopad 2019 roku

Kurs realizowany jest podczas 5 spotkań w weekendy.

 

Charakterystyka kursu:

Zapraszamy Państwa do udziału w kompleksowym 5-dniowym kursie podatków dochodowych, podczas którego w przystępny i praktyczny sposób zostaną omówione wszystkie istotne zagadnienia z zakresu podatku CIT i PIT. Kurs adresujemy do wszystkich osób które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm jak również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności. Zaletą 5 – dniowego kursu jest kompleksowe omówienie szerokiego spektrum zagadnień potrzebnych we właściwym rozliczeniu podatków CIT i PIT, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych z ostatnich lat. 

Kurs w przystępny i praktyczny sposób omawia wszystkie istotne zagadnienia z podatków dochodowych obejmując podatki: CIT i PIT. Kurs adresowany do wszystkich osób które planują związać przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm jak również do wszystkich osób zajmujących się księgowością i podatkami chcących podnieść swoje kwalifikacje, wiedzę oraz umiejętności. Kurs kompleksowo omawia szerokie spektrum zagadnień potrzebnych do właściwego rozliczenia podatków CIT i PIT, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych. Uczestnicy kursu otrzymują rozbudowane materiały szkoleniowe oraz pakiet praktycznych wzorów dokumentów (edytowalnych) potrzebnych w bieżącej pracy działu księgowości (tzw. „podkładki księgowe”). Zagadnienia kursowe omawiane są w praktyczny sposób  ujmujący wiele przykładów („studium przypadków”) przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb uczestników kursu o różnym poziomie doświadczenia zawodowego w dziele księgowości.

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy z  dokumentacją oraz rozliczeniem podatków PIT i CIT. Wiedza merytoryczna oraz umiejętności praktyczne w zakresie podatków dochodowych maja za zadanie poszerzyć kwalifikacje księgowych, właścicieli firm, biur rachunkowych. oraz  firm jak również do wszystkich osób zajmujących się księgowością Kurs kompleksowo omawia szerokie spektrum zagadnień potrzebnych do właściwego rozliczenia podatków CIT i PIT, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych.

 

Wykładowcy:

dr inż. Urszula Romaniuk - Praktyk z ogromnym doświadczeniem orzeczniczym w zakresie podatków, zdobytym podczas wieloletniej pracy w organach podatkowych – poprzednio na stanowisku starszego komisarza skarbowego, a w ciągu ostatnich lat na stanowisku zastępcy naczelnika w Urzędzie Skarbowym. Jako urzędnik mianowany po egzaminach państwowych – prowadziła liczne szkolenia zarówno dla pracowników urzędów skarbowych jak i dla przedsiębiorców. Równolegle od wielu lat jest wykładowcą na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, gdzie prowadzi zajęcia w zakresie podatków oraz finansów. Uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Od wielu lat jest także czynnym wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Opolu, gdzie cieszy się znakomitą opinią słuchaczy jako wykładowca kompetentny i przyjazny. Co istotne – doświadczenie praktyczne w połączeniu z dydaktycznym daje gwarancję zaprezentowania wiedzy podatkowej zarówno z perspektywy przedsiębiorców jak i organów podatkowych.

Cena:

950 zł/os

900 zł/os - dla członków z rocznym stażem, którzy opłacają składki oraz dla firm zgłaszających min. 2 osoby. 

 

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe niezbędne do efektywnej realizacji procesu kształcenia. Zagadnienia kursowe omawiane są w sposób praktyczny przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb uczestników kursu o różnym poziomie doświadczenia w pracy w dziele księgowości.

Program kursu:

"Kompleksowy kurs podatku CIT i PIT" - prosze kliknąć na link

 

 

Proces nauczania objętego programem nauczania realizowany jest poprzez:

  1. Zajęcia wykładowo – seminaryjne, studium przypadków.
  2. Zajęcia warsztatowe (ćwiczenia), rozwiązywanie zadań oraz analiza przykładów.
  3. Studiowanie podręcznika wraz z ćwiczeniami oraz innych materiałów dydaktycznych.
  4. Naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych musi zostać ugruntowana w drodze samodzielnego studiowania materiałów czy rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu są obecności  na 75 % godzin lekcyjnych potwierdzone podpisem na imiennych listach. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu zgodnie ze wzorem  zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186), wydawane przez Oddział Okręgowy SKwP w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.


Jeżeli nabywcą  jest firma prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej przez przedstawicieli firmy karty zgłoszeniowej:

 

 

Zgłoszenie na kurs oznacza akceptację powyższych warunków uczestnictwa oraz Regulaminu Świadczenie Usług Szkoleniowych. 


REGURAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

 

Ważna informacja:

Prosimy osoby zgłoszone na kurs, aby nie dokonywały płatności przed wcześniejszym kontaktem z naszej strony. Prosimy, aby wpłaty dokonywać po otrzymaniu od nas informacji lub pisma zawierającego wiążące informacje dotyczące uczestnictwa w kursie.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia on-line, lub po pobraniu jej ze strony i przesłanie na adres mailowy biuro@opole.skwp.pl


Wszelkich informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w biurze SKwP O/Opole lub pod nr telefonu:
77 453 90 10, 77 453 90 11.


Kursy realizowane przez naszą Placówkę  odbywają się cyklicznie, a wszystkie kolejne edycje rozpoczynają się wraz z chwilą utworzenia się następnej grupy.


Zniżka dla członków SKwP Opole oraz zniżka dla Firm zgłaszających na kurs więcej niż jedną osobę.

Zniżki nie sumują się


S z k o l i m y  z  p a s j ą......


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


 

Zapraszamy !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu: