Strona główna Terminy szkoleń i kursów
Terminy szkoleń i kursów
Kadry i Płace - PIĄTKI PO POŁUDNIU - TRWA NOWY NABÓR

Kadry i Płace - PIĄTKI PO POŁUDNIU - TRWA NOWY NABÓR

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
2019-10-18
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2050,- zł od osoby,
1900,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Oddziału Okręgowego w Opolu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

zaprasza na

 

Kurs ”Kadry i Płace"

zajęcia w piątki po południu (16.00-21.00)

124 godziny

 

Termin rozpoczęcia kursu:  

rozpoczęto NABÓR do kolejnej edycji kursu - kurs zostaje uruchamiany po zrekrutowaniu minimalnej grupy uczestników (16-20 osób). Przewidywany termin rozpoczęcia to wrzesień/listopad 2019 roku.

 


Tryb zajęć cieszący się dużym zainteresowaniem kursantów ze względu

na wolne weekendy w okresie kształcenia.

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacjizawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 242310). Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr i płac. Proces dydaktyczny realizowany na kursie wyposaży w niezbędną wiedzę osoby, które planują podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych oraz usystematyzuje wiedzę kursantom już pracującym. Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Celem kursu jest również zapoznanie słuchacza z podstawową obsługą programu „Płatnik".

 

Sylwetka słuchacza - wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
 • prezentujące wysokie wartości etyczne,
 • zaangażowane w ustawiczny rozwój i aktualizację wiedzy w swoim zawodzie.

 

Organizacja kształcenia:

Kurs trwa około 5 miesięcy (124 godziny lekcyjne) i jest organizowany w trzech trybach, do wyboru przez uczestnika:

 • zajęcia w weekendy (soboty lub niedziele) od godz. 8.00 lub 9.00 do godz. 13.00 lub 14.00 - po 6 godz. lekcyjnych (sporadycznie sobota po południu),
 • zajęcia dwa dni w tygodniu (wtorek i czwartek) od godz. 16.15 do godz. 19.30 -  po 4 godz. lekcyjne,
 • zajęcia tylko w piątki po południu od godz. 16.00 do godz. 21.00 - po 6 godz. lekcyjnych.

 

Program:

Kurs obejmuje 124 godziny (jedna godzina lekcyjna - 45 minut) szkoleniowe realizując następujące zagadnienia :

 • Prawo Pracy  -  18 godzin,
 • Kadry i wynagrodzenia  -  74 godziny,
 • Zajęć z obsługi programu „Płatnik" w pracowni komputerowej  -  18 godzin
 • Ubezpieczeia Społeczne  -  6 godzin,
 • Zagadnienia BHP  -  4 godziny, 
 • Egzamin końcowy  -  4 godziny (trzy godziny zegarowe)

 

Proces nauczania realizowany jest poprzez:

 1. Zajęcia wykładowo – seminaryjne.
 2. Zajęcia warsztatowe (ćwiczenia) oraz zajęcia w pracowni komputerowej (program Płatnik).
 3. Podręczniki wraz z ćwiczeniami oraz materiały ksero.
 4. Naukę własną słuchacza.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie wykładów, praktycznych ćwiczeń oraz warsztatów w pracowni komputerowej. Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe: pozycję książkową "Płace w praktyce", "Kodeks Pracy", mteriały ksero, kalkulator.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, 2 prace kontrolne i egzamin pisemny. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) . Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo zaświadczenie kwalifikacyjne w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) wydawane przez  przez Oddział Okręgowy SKwP w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

 

Płatność  -  WAŻNE INFORMACJE :

Dla osób indywidualnych istnieje możliwość dokonania płatności w 3 ratach (1 rata przed rozpoczęciem kursu, pozostałe w trakcie trwania kursu). Jeżeli nabywcą  jest firma prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej przez przedstawicieli firmy karty zgłoszeniowej. 

 

 

Zgłoszenie na kurs oznacza akceptację powyższych warunków uczestnictwa oraz Regulaminu Świadczenie Usług Szkoleniowych. 


REGURAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

 

 

Ważna informacja:

Prosimy osoby zgłoszone na kurs, aby nie dokonywały płatności przed wcześniejszym kontaktem z naszej strony. Prosimy, aby wpłaty dokonywać po otrzymaniu od nas informacji lub pisma zawierającego wiążące informacje dotyczące uczestnictwa w kursie.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia on-line, lub po pobraniu jej ze strony i przesłanie na adres mailowy biuro@opole.skwp.pl

 

 

 bądź faxem na numer SKwP O/O w Opolu: 77- 456 00 00.

Wszelkich informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w biurze SKwP O/Opole lub pod nr telefonu:
77 453 90 10, 77 453 90 11.

 


Kurs "Kadry i Płace"odbywa się cyklicznie, a wszystkie kolejne edycje rozpoczynają się wraz z chwilą utworzenia się następnej grupy.


Zniżka dla członków SKwP Opole oraz zniżka dla Firm zgłaszających na kurs więcej niż jedną osobę.

Zniżki nie sumują się

 

S z k o l i m y  z  p a s j ą......

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu: