Miasto:
Opole
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
350,- zł od osoby
330,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż 1 osobę na szkolenie

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia.

Wykładowca: ZOFIA SIKORSKA

Wieloletni członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Oddziału Okręgowego w Legnicy. Wykładowca szkoleń organizowanych przez Placówkę Kształcenia Biznesowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Legnicy, szkolący słuchaczy w ramach kursów certyfikowanych, głównie kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości. Były wykładowca akademicki.

Program:

1 . Ogólne zasady dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji:
• Podstawy prawne dotyczące inwentaryzacji,
• Cel, zakres i odpowiedzialność za inwentaryzację,
• Przygotowanie inwentaryzacji,
• Obowiązki poszczególnych osób w przygotowaniu inwentaryzacji,
• Podstawowe zasady inwentaryzacji.

2. Metody i terminy inwentaryzacji:
• Spis z natury,
• Inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia sald,
• Weryfikacja poprzez porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokument

3. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
• Instrukcja inwentaryzacyjna,
• Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji,
• Arkusz spisu z natury,
• Protokół inwentaryzacji kasy,
• Potwierdzenie salda należności,
• Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej,
• Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych

4. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych:
• Wycena, ustalenie i księgowanie różnic inwentaryzacyjnych,.
• Warunki i sposób dokonywania kompensat,
• Rozliczanie ubytków naturalnych,
• Niedobory,
• Nadwyżki,
• Odpowiedzialność materialna pracowników i sposób ich rozliczania,
• Ostateczny termin ujęcia w księgach rachunkowych skutków inwentaryzacji.
5. Zakończenie inwentaryzacji
• Archiwizowanie dokumentów inwentaryzacyjnych,
• Zalecenia pokontrolne.

Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome)Płatność za szkolenie:Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty .§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

    3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

    a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

    b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001