Strona główna Terminy szkoleń i kursów EXCEL Podstawowy dla Ksiegowych - TERMIN POTWIERDZONY - 3 wolne miejsca

EXCEL Podstawowy dla Ksiegowych - TERMIN POTWIERDZONY - 3 wolne miejsca

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
1111-11-11
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
450,- zł od osoby,
420,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Oddziału Okręgowego w Opolu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

zaprasza na

 

„EXCEL Podstawowy dla Księgowych”

 zajęcia w weekendy, sobota lub niedziela (08.00 - 13.00)

18 godzin


Termin rozpoczęcia kursu:  

Termin rozpoczęcia zajęć potwierdzony - 05.10.2019 r.


Zajęcia odbędą się w dniach:

05.10.2019 r. w godz. 08:00 - 13:00 - 6 godzin lekcyjnych

12.10.2019 r. w godz. 08:00 - 13:00 - 6 godzin lekcyjnych

20.10.2019 r. w godz. 08:00 - 13:00 - 6 godzin lekcyjnych

 

Cel:

Celem szkolenia jes przygotowanie uczestnika do samodzielnej obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel. Kurs polecany dla osób, które ukończyły lub są w trakcie kursu przygotowującego do zawodu księgowego oraz dla osób związanych z finansami. Ćwiczenia są tak dobrane, aby nawiązywały do tematyki finansowo księgowej. Zagadnienia omawiane na kursie pomogą w sprawnym przygotowaniu zestawień i wykresów, a stworzone szablony będą mogły być wykorzystane w codziennej pracy. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak uprościć i zautomatyzować zadania działu księgowości z wykorzystaniem programu Excel. Program kursu jest przygotowany w taki sposób, aby pokazać praktyczny wymiar poszczególnych narzędzi w programie Excel.


Sylwetka słuchacza - wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

Zakłada się, że słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego  mogą być osoby:

 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
 • znające srodowisko Windows stopniu podstawowym,

 

Organizacja kształcenia:

Kurs obejmuje trzy spotkania w trakcie których realizowany jest 18 -godzinny program kształcenia.

 • zajęcia w weekendy (soboty lub niedziele) od godz. 8.00 lub 9.00 do godz. 13.00 lub 14.00 - po 6 godz. lekcyjnych (sporadycznie sobota po południu).

 

Program:

Kurs obejmuje 18 godzin zajęć (45 minut każda godzina lekcyjna) w pracowni informatycznej obejmując ponizsze zagadnienia:

1. Zapoznanie z programem – wprowadzanie treści.

 • Okna programu, wprowadzanie danych, wprowadzanie treści,
 • Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek,
 • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).

2. Podstawowe operacje na komórkach i grupach komórek.

 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek,
 • Formatowanie graficzne,
 • Typy danych i formatowanie według typów danych,
 • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.

3. Formuły i funkcje.

 • Wstawianie i modyfikowanie formuł,
 • Podstawowe i najczęściej używanie funkcje matematyczne,
 • Adresowanie względne i bezwzględne,
 • Funkcje logiczne,
 • Formuły zliczające i sumujące,
 • Formuły do zastosowań finansowych,
 • Formuły ułatwiające pracę nad tekstem,
 • Praca z datami i czasem.

4. Sortowanie danych i filtry.
5. Tworzenie wykresów.
6. Drukowanie i jego opcje.

 • Przygotowanie arkusza do druku.

7. Tworzenie i organizacja skoroszytów.

 • Tworzenie skoroszytów,
 • Zarządzanie skoroszytami.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

a) wprowadzać i odpowiednio formatować różne typy danych,

b) analizować dane przy wykorzystaniu narzędzi jakie oferuje Excel,

c) tworzyć tabele, nadawać im obramowania i kolor,

d) wprowadzać i modyfikować formuły, a następnie wykorzystywać je w codziennych zestawieniach,

e) używać podstawowych skrótów klawiszowych, które ułatwiają pracę,

f) rozróżniać błędy, które mogą pojawiać się podczas pracy w arkuszu kalkulacyjnym,

g) stworzyć czytelny wykres,

h) przygotować arkusz do wydruku,

i) tworzyć skoroszyty oraz zarządzać nimi.


Cena szkolenia:  

420 zł/os - dla członków SKwP Opole z min. rocznym stażem, dla firm zgłaszających co najmniej 2 osoby na szkolenie. 

450 zł/os - dla pozostałych uczestników.


Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na 100% godzin lekcyjnych, praca kontrolna oraz sprawdzian końcowy. Osoba, która uzyskała planowe zaliczenie oraz zaliczyła sprawdzian końcowy na ocenę pozytywną otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) .

 

Płatność  -  WAŻNE INFORMACJE :

Płatność za uczestnictwo w szkoleniu dokonywana jest przed rozpoczęciem zajęć, co jest ostatecznym potwierdzeniem udziału.

Jeżeli nabywcą  jest firma prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej przez przedstawicieli firmy karty zgłoszeniowej.  

 

Zgłoszenie na kurs oznacza akceptację powyższych warunków uczestnictwa oraz Regulaminu Świadczenie Usług Szkoleniowych. 


REGURAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

 

Ważna informacja:

Prosimy osoby zgłoszone na kurs, aby nie dokonywały płatności przed wcześniejszym kontaktem z naszej strony. Prosimy, aby wpłaty dokonywać po otrzymaniu od nas informacji lub pisma zawierającego wiążące informacje dotyczące uczestnictwa w kursie.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia on-line, lub po pobraniu jej ze strony i przesłanie na adres mailowy biuro@opole.skwp.pl


Wszelkich informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w biurze SKwP O/Opole lub pod nr telefonu:
77 453 90 10, 77 453 90 11.


Kursy organizowane przez SKwP O/Opole odbywają się cyklicznie, a wszystkie kolejne edycje rozpoczynają się wraz z chwilą utworzenia się następnej grupy.


Zniżka dla członków SKwP Opole oraz zniżka dla Firm zgłaszających na kurs więcej niż jedną osobę.

Zniżki nie sumują się

 

S z k o l i m y  z  p a s j ą......

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu: