Strona główna Terminy szkoleń i kursów Certyfikowany ekspert usług księgowych

Certyfikowany ekspert usług księgowych

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
1111-11-11
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
900,- zł od osoby,
900,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu

serdecznie zaprasza na kurs ekspercki:

Certyfikowany ekspert usług księgowych 

Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Wynika stąd potrzeba szkolenia i przygotowania do pracy kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych. 

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".
 

Wymagania wstępne dla uczestników:
Słuchaczem kursu dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,

2) posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,

3) rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,

4) uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością.

5) jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Program kursu:

1. Organizacja usług księgowych 
2. Umowa o świadczenie usług księgowych 
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych 
5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych 
6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej 
7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych 
8. Ryzyka w usługach księgowych 
9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych
Czas trwania kursu wynosi 32 godziny dydaktyczne.

Sposób i forma zaliczenia:
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 roku poz. 186 z późn. zm.) a w przypadku spełnienia warunków określonych w paragrafie 2 Uchwały nr 817/191/2013  Zarządu Głównego Stowarzyszenia uzyskuje  certyfikat i tytuł „certyfikowanego eksperta usług księgowych".

Uchwała nr 817/191/2013Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie tytułu „certyfikowany ekspert usług księgowych”:

Tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych może uzyskać osoba, która:

  1. posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku 
    w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
  2. posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
  3. rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej oraz jest sygnatariuszem „Kodeksu Zawodowej Etyki 
    w Rachunkowości”,
  4. uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku,
  5. jest członkiem Stowarzyszenia,
  6. odbyła szkolenie kursowe i złożyła egzamin kwalifikacyjny.

Trwa nabór na kurs, termin rozpoczęcia zostanie wyznaczony po zebraniu wystarczającej ilości zgłoszeń.  

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu: