Strona główna Stowarzyszenie Zostań Sygnatariuszem Kodeksu

Zostań Sygnatariuszem Kodeksu

Zgadzasz się z zapisami Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości?
Postępujesz w swojej pracy etycznie?
Chcesz pokazać innym, że utożsamiasz się z normami zawartymi w Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości ?

Zostań sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w rachunkowości !

Każda osoba zajmująca się rachunkowością, jak również jednostka prowadząca rachunkowość lub zajmująca się usługowym jej prowadzeniem i postępująca zgodnie z zasadami zawartymi w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości", może zostać jego sygnatariuszem. Ma prawo złożyć oświadczenie o przyjęciu i stosowaniu Kodeksu.

UWAGA! Każdy członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu i nie składa deklaracji sygnatariusza Kodeksu!

Jednostka prowadząca rachunkowość lub zajmująca się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych składa oświadczenie zbiorowe, a osoba zajmująca się rachunkowością, niebędąca członkiem Stowarzyszenia składa oświadczenie indywidualne.
Oba oświadczenia do pobrania poniżej:

 

DEKLARACJA SYGNATARIUSZA ZBIOROWEGO

DEKLARACJA SYGNATARIUSZA INDYWIDUALNEGO

DEKLARACJA SYGNATARIUSZA INDYWIDUALNEGO

DEKLARACJA SYGNATARIUSZA – członkowie  (wniosek o wydanie poświadczenia bycia sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w rachunkowości)

klauzula informacyjna dla sygnatariuszy indywidualnych i zbiorowych

klauzula informacyjna dla sygnatariuszy członków SKwP

klauzula informacyjna dla sygnatariuszy członków SKwP

 

Podpisane oświadczenie prosimy przesłać do Oddziału Okręgowego w Opolu na adres: ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole


Sygnatariusz Kodeksu ma prawo do informowania o tym fakcie swoich partnerów i klientów, dla których bycie Sygnatariuszem „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości" będzie rękojmią rzetelnego i etycznego działania.

 

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH:

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego SKwP istnieje możliwość otrzymania poświadczenia o byciu sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości.

Aby uzyskać takie poświadczenie należy wypełnić wniosek  i przesłać go do naszego Oddziału (w oryginale).

Przypominamy, że członkowie SKwP stają się sygnatariuszami Kodeksu Etyki w momencie uzyskania statusu członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

PRZYKŁAD: POŚWIADCZENIE BYCIA SYGNATARIUSZEM SKWP ODDZIAŁ OPOLE 

PRZYKŁAD: POŚWIADCZENIE BYCIA SYGNATARIUSZEM SKWP ODDZIAŁ OPOLE 

 

PRZYKŁAD: POŚWIADCZENIE BYCIA SYGNATARIUSZEM SKWP ODDZIAŁ OPOLE