Władze O/O w Opolu

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Zobacz więcej

Zarząd Oddziału Okręgowego w Opolu kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Opolszczyzny. Wybierany jest co 4 lata przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona prezydium zarządu oddziału. Zobacz więcej

W okresie od 2015 do 2018 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Opolu stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes  Sebastian Kuś
Wiceprezes
 Zofia Kampczyk
Wiceprezes  Tomasz Talar
Sekretarz  Krystyna Haładewicz
Skarbnik  Anna Kuśnierz

Członkowie:

 Członek
 Barbara Hain
 Członek  Krystyna Szewczyk 

Okręgowa komisja rewizyjna:

 Powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Zobacz więcej

Przewodniczący Genowefa Kucik
Z-ca Przewodniczącego Anna Kraczkowska
Członek Jerzy Kleman

Okręgowy sąd koleżeński:

 Rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia. Zobacz więcej

Przewodniczący Henryk Glaubic
Z-ca Przewodniczącego Maria Mongiało
Członek Adam Hałdys

Kadencja 2011 -2014

Kadencja 2007-2010

Kadencja 2003-2006