Strona główna Stowarzyszenie Tematyka i częstotliwość spotkań

Tematyka i częstotliwość spotkań

TEMATYKA SPOTKAŃ dobierana jest według zainteresowań i sugestii członków Klubu. Klub Księgowego ma być Klubem, w którym realizowane są pomysły członków, dlatego też każdy członek ma wpływ na tematykę spotkań. Bardzo często propozycje członków Klubu są inspiracją tematu odczytu organizowanego dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ uzależniona jest od aktywności i zgłaszanych problemów.