Kadencja 2007 - 2010

 

Pełniona funkcja Nazwisko i imie
Prezes Kuś Sebastian
Z-ca Prezesa Kampczyk Zofia
Sekretarz Piątkiewicz Krystyna
Skarbnik Kuśnierz Anna
Członek Chliszcz Jan
Członek Hain Barbara
Członek Piątkowska Janina