Są to m.in. takie tematy: jak organizować pracę biura, nawiązywać kontakty z klientami i kształtować z nimi współpracę, przygotowywać umowy o usługi, wybierać i użytkować systemy informatyczne, opracowywać dla klientów propozycje ich zasad rachunkowości, prowadzić księgi w systemie on-line, postępować w razie kontroli podatkowych, ubezpieczać odpowiedzialność cywilną, a także jak kształtować wizerunek biura rachunkowego.

Czytelnik znajdzie tu wiele ciekawych spostrzeżeń i doświadczeń o charakterze warsztatowym, zawsze dobrze jest wiedzieć, jak robią to inni, jak rozwiązują różne problemy.

W Vademecum biur rachunkowych zamieszczono też opracowania całościowe, poświęcone zasadom: prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczeń z ZUS.

Autorami opracowań zamieszczonych w Vademecum biur rachunkowychsą specjaliści, mający wieloletnie doświadczenie w bezpośrednim świadczeniu usług księgowych lub w współpracy z biurami rachunkowymi.

Liczba stron: 164 formatu A4.

Cena: 86 zł (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-63251-00-0

Spis treści :

Franciszek Wala - Szanowni Państwo! / 5
Edward Kosakowski - Biuro Rachunkowe / 7
Elżbieta Pudło - Czego przedsiębiorca oczekuje od biura rachunkowego / 11
Elżbieta Puławska - Agata Potasz - Umowa o świadczenie usług księgowo podatkowych / 21
Zdzisław Fedak - Ewa Woźniak - Prowadzenie ksiąg rachunkowych (omówienie niektórych przepisów ustawy o rachunkowości) / 39
Ewa Hrebin - Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (omówienie rozporządzenia Ministra Finansów) / 61
Krystyna Mondygraf - Składki ZUS (omówienie przepisów regulujących zasady naliczania i opłacania składek) / 77
Agata Magdalena Kaczyńska - Komputer w biurze rachunkowym / 91
Grażyna Dittrich - Zasady (polityka) rachunkowości / 107
Małgorzata Wojtyla - Współpraca biura rachunkowego z klientem / 119
Stefan Czerwiński - Joanna Żukowska-Kalita - Usługowe prowadzenie ksiąg on-line / 125
Edward Kosakowski - Biuro rachunkowe a organy podatkowe / 127
Katarzyna Jędrzejewska - Niektóre orzeczenia sądowe w sprawach dotyczących biur rachunkowych / 145
Zbigniew Starzyk - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych / 149
Józef Dudek - Wizerunek biura rachunkowego / 159

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BOŚ 28 1540 1229 2055 4602 3016 0001