"Wśród pięciu głównych celów działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zawartych w treści statutu, wymieniona jest troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy.
To wskazanie ma głęboki sens i uzasadnienie praktyczne, jeżeli chcemy, aby zawód księgowego był darzony społecznym uznaniem i zaufaniem. Dlatego zagadnienia etyki są
uwzględniane w wielu formach działalności Stowarzyszenia, a szczególnie w sferze edukacyjnej.

Wielkim osiągnięciem Stowarzyszenia było uchwalenie w 2007 r. Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Przyjęcie tak skodyfikowanych zasad zawodowej etyki stanowiło wydarzenie w skali światowej wśród organizacji zrzeszających księgowych. Kodeks ma licznych sygnatariuszy indywidualnych i zbiorowych, których grono systematycznie się powiększa.

Inspirującą rolę w propagowaniu zasad zawartych w Kodeksie spełnia Komisja Etyki, działająca przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia. Z jej inicjatywy m.in. tworzony jest „Bank dylematów etycznych”, a także ukazują się publikacje związane tematycznie z etyką zawodową.

W celu zapewnienia jeszcze lepszych warunków dla upowszechniania zasad zawodowej etyki w rachunkowości, zwłaszcza wśród pracowników przedsiębiorstw i innych jednostek, przez stworzenie dodatkowych możliwości komunikowania wszystkich zainteresowanych tą ważną problematyką, Zarząd Główny Stowarzyszenia patronuje wydawaniu Kuriera Etyki. Ten nieperiodyczny publikator ukazuje się z inicjatywy Komisji Etyki i przy jej merytorycznym udziale, co zasługuje na uznanie.

Mamy nadzieję, że zasady zawarte w Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości będą busolą na codziennych, często niełatwych, szlakach naszego życia zawodowego.

Franciszek Wala
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".

[Kurier etyki, nr 1/2018]

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001

close