Oferta statutowa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zapewnia możliwość:

 • rozwoju zawodowego,
 • poszerzenia wiedzy praktycznej,
 • zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi w rachunkowości, finansach i podatkach,
 • integracji ze środowiskiem osób związanych z rachunkowością bądź dziedzinami pokrewnymi.


Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Opolskiego mają prawo do bezpłatnego:

 • uczestnictwa w systematycznie organizowanych odczytach i konferencjach,
 • korzystania z konsultacji udzielanych telefonicznie oraz osobiście,
 • korzystania z cennych zasobów strony internetowej Oddziału Opolskiego  SKwP takich jak baza prawna i artykuły pisane przez naszych specjalistów oraz ofert pracy,
 • korzystania ze zniżek za kursy,
 • korzystania z biblioteki i czytelni.


Dzięki uczestniczeniu w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jego członkowie mają:

 • możliwość podzielenia się swoim spostrzeżeniami i uwagami,
 • okazję uzyskania odpowiedzi na nurtujące problemy zawodowe,
 • szansę pogłębienia swojej wiedzy dzięki zapraszanym prelegentom z wieloletnim doświadczeniem,
 • sposób na zapoznanie się z nowymi przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych,
 • możliwość zjednoczenia się z szeroką grupą osób - profesjonalistów -  mających kwalifikacje w zakresie rachunkowości, podatków i finansów.


Dodatkowym atutem członkostwa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce jest skupienie księgowych w jednej organizacji, dzięki czemu stworzona jest płaszczyzna do integracji osób pracujących w różnych firmach i branżach, a mających podobne wykształcenie, doświadczenie i zainteresowania.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce umożliwia pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

Dołącz do nas już dziś – zapisz się na Członka Stowarzyszenia Księgowych !!!

Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja pdf) >>

Deklaracja na członka wspierającego SKwP (wersja pdf) >>

Aktualizacja danych członka SKwP - formularz (wersja pdf) >>

 

Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy przesyłać faxem na nr 77 456 00 00 lub mailem: biuro@opole.skwp.pl lub przesłać listem / dostarczyć osobiście na adres: Skwp Opole, ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole.