Kontakt z Klubem

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres biuro@opole.skwp.pl lub listownie: Oddział Opolski SKwP:
ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole z dopiskiem „Klub Księgowego”.