Historia spotkań

06.11.2017 - „Ewidencja i rozliczanie różnic kursowych w ujęciu rachunkowym i podatkowym”.

12.09.2017 - "Rachunek kosztów kalkulacyjny i porównawczy -  różnice i ewidencje"

30.05.2017 - "Odpisy aktualizujące w aspekcie bilansowym i podatkowym"

20.04.2017 - „Ewidencja i rozliczanie różnic kursowych w ujęciu rachunkowym i podatkowym”.