Strona główna Stowarzyszenie Historia O/O w Opolu

Historia O/O w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską  organizacją zrzeszającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Jest organizacją o 100- letniej tradycji, grupującą  ponad 29 tysięcy przedstawicieli zawodu księgowego i finansisty. Stowarzyszenie jest członkiem Światowej Organizacji Księgowej (IFAC) oraz Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFFA). W dobie globalizacji i integracji europejskiej Stowarzyszenie dzięki swoim doświadczeniom dąży do rozwijania rachunkowości i rewizji finansowej, by odzwierciedlały dokonujące się nieustannie zmiany i spełniały wymogi globalnie uznawanych standardów.

Opolski Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powstał w 1957 r. Jest organizacją społeczno- zawodową, zajmującą się w szczególności edukacją szerokich rzesz pracowników ekonomiczno- finansowo- księgowych, menedżerów i kierowników podmiotów gospodarczych w przedmiocie:

  • Rachunkowości
  • Finansów
  • Systemu podatkowego
  • Ubezpieczeń społecznych
  • Analizy działalności gospodarczej
  • Badania sprawozdań finansowych

Działalność szkoleniowa organizowana jest w formie kursów i konferencji.

Wykładowcami i prelegentami szkoleń są pracownicy nauki i wybitni specjaliści - praktycy, gwarantujący wysoki poziom nauczania i aktualność przekazywanej wiedzy fachowej i zawodowej. Absolwenci i uczestnicy naszych zajęć szkoleniowych cieszą się opinią znakomitych fachowców i pełnią kierownicze funkcje w służbach finansowo- księgowych i ekonomicznych.

Przy oddziale działa również Punkt Konsultacyjny, który udziela ustnych porad i konsultacji członkom zwyczajnym i wspierającym w przedmiocie zagadnień, o których mowa powyżej.

Oddział Okręgowy w Opolu, zajmuje się w szczególności edukacją z zakresu rachunkowości, finansów, systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych, analizy działalności gospodarczej oraz badania sprawozdań finansowych, a także wielu innych.