Oferty prosimy przesyłać w zamkniętych, opisanych kopertach
w terminie do dnia 23 października 2020 roku na adres:
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
45 – 310 Opole ul. Ozimska 72A
Wydział Spraw Pracowniczych,
z dopiskiem: oferta pracy – Opole/20/01
Informacje telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001