ZAMKNIĘCIE ROKU

Tegoroczne zaktualizowane wydanie będzie omawiało między innymi takie tematy jak:

● zmienione zasady sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych

● sprawozdanie finansowe jednostki dużej (nowe wymogi)

● nowy wzór bilansu i inne uproszczenia sprawozdawcze dla jednostek małych

● księgowe i podatkowe różnice kursowe

● prezentacja sprawozdań (finansowego i z działalności)

● ustalenie dochodu podatkowego

● kalendarium obowiązków podatnika i płatnika


Publikacja "Zamknięcie roku 2016" jest już dostępna w sprzedaży !  SKLEP ON-LINE 

 

Uczestnicy szkolenia "Akcja Bilans 2016" organizowanego przez Opolski Oddział SKwP

w dniach 8,9 i 14 grudnia 2016 mogą zamówić pozycję za naszym pośrednictwem.

Zamówienia dokonuje sie poprzez kartę zgłoszeniową na szkolenie.