Strona główna Aktualności W dniu 10.11.2014 Biuro SKwP w Opolu będzie zamknięte.

W dniu 10.11.2014 Biuro SKwP w Opolu będzie zamknięte.

1 listopada – Wszystkich Świętych jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2014 roku przypada on w sobotę. Z tego tytułu pracodawca jest zobligowany udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z art. 130 p. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zatem święto, będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przypadające w sobotę uprawnia pracowników do uzyskania z tego tytułu dodatkowego dnia wolnego. Należy go wykorzystać do końca okresu rozliczeniowego. Na pracodawcy ciąży zatem ustawowy obowiązek udzielenia pracownikom, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy, dodatkowego dnia wolnego.