Strona główna Aktualności Targi Edukacyjne 26.09.2014 Plac Wolności

Targi Edukacyjne 26.09.2014 Plac Wolności

Targi Edukacyjne  organizowane są przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej, które realizuje projekt  „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3.Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i form podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Targi odbywać będą się w godzinach od  8 do 16 na Placu Wolności i ulicy Krakowskiej w Opolu. 

Stowarzyszenie Księgowych w  Opolu zaprasza do domku nr 10 - gdzie będzie można zapoznać się z aktualną ofertą szkoleniową Stowarzyszenia i zapisać się na kurs.

Zapraszamy!!!